Ulovligt at bede diabetespatienter dokumentere hjælpemiddelbehov Mange medlemmer af Diabetesforeningen oplever, at kommunen beder dem selv skaffe dokumentation for deres behov for bl.a. hjælpemidler og specialkost. Lovstridigt, siger foreningen.

Når en diabetespatient skal ansøge kommunen om økonomisk hjælp til f.eks. specialkost eller hjælpemidler som kanyler og insulin, er det ifølge Diabetesforeningen kommunen, der har til ansvar at indhente dokumentation fra den praktiserende læge. Desværre oplever foreningen, at flere medlemmer henvender sig og beder om hjælp, fordi kommunen har bedt dem selv sikre dokumentation, for eksempel ved at aflevere en journaludskrift. Men det er både i strid med loven og med aftalen mellem KL og Lægeforeningen, siger chef for Rådgivning...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.