Lægelaug opfordrer til solidarisk fordeling af flygtninge Solidaritet mellem de praktiserende læger skal få lægerne i Aalborg til at åbne for tilgangen af nye patienter uden at risikere kun at få meget behandlings- og tidskrævende flygtninge tilføjet til patientskaren.

Frygten for at blive overbebyrdet af flygtninge-patienter har muligvis fået de praktiserende læger i Aalborg Kommune til fortsat at holde lukket for tilgangen af nye patienter.

Det sker, selvom flere læger ifølge den seneste lægedækningsberegning tilkendegav, at de kunne tage flere patienter end det, de aktuelt havde tilmeldt i deres praksis.

Det siger formanden for det kommunale lægelaug i Aalborg, Esben Sevelsted:

»Vi oplever, at vi har alle ydernumre besat i Aalborg, og alligevel er der lukket for tilgangen. Det burde være sådan, at når der er det antal ydernumre, der skal være, burde der også være nogen, der har åbent for tilgangen,« siger han og fortsætter:

»Vi har en fornemmelse af, at nogle kolleger er bekymrede for, om de får en masse flygtninge, hvis de åbner for tilgangen. Ikke fordi de ikke vil have dem, men fordi det kan være komplekst og meget krævende arbejde. Hvis vi nu sagde, at vi i fællesskab åbnede en lille smule for tilgangen, kunne der være chance for, at flere ville åbne. Også for at italesætte, at hvis vi løser det i fællesskab er problemet ikke særlig stort,« siger Esben Sevelsted.

Sidste år kom der 600 flygtninge til Aalborg, og i år regner man med, at kommunen får 800 flygtninge, og lige nu kan hverken flygtninge eller danske borgere få en praktiserende læge tæt på deres bopæl i Aalborg.

Derfor har det kommunale lægelaug i Aalborg sammen med kommunen forsøgt at finde en måde til at få de praktiserende læger til at åbne for tilgangen.

Det siger konsulent i Lægeforeningen Nordjylland, Camilla Donslund:

»Vi har forsøgt at finde en løsning for, hvordan man kunne fordele flygtninge, når alle praksis har lukket for tilgang. Efter reglerne lader det sig ikke gøre, at en praksis eksempelvis alene åbner for 10 flygtninge. Det er forskelsbehandling, for der kunne også være ti danske patienter, der gerne vil til den læge. Derfor appellerer vi nu til, at man laver en solidarisk fordeling, hvor man åbner midlertidigt for tilgang for et vist antal patienter,« siger Camilla Donslund.

Det har lægelauget forklaret medlemmerne i en mail.

»Rent praktisk gør vi det sådan, at hvis en praksis tilkendegiver, at de vil åbne for tilgang af eksempelvis 50 eller 100 patienter, så tager vi kontakten til kommunen, som så sørger for, at de får en andel flygtninge. Hvis det er en praksis, der i forvejen har fået rigtig mange flygtninge, skønner kommunen sammen med praksis, hvor meget praksis kan kapere,« siger Camilla Donslund.

Dagens Medicin: Hvordan kan man sikre, at den vurdering ikke er diskriminerende?

»Med den her ordning tilgodeser vi både danskere og flygtninge efter bedste evne. Vi forsøger at lave en pragmatisk løsning til gavn for alle, hvor vi forsøger at sikre, at også flygtninge kan få en læge tæt på. Vi kan jo godt tilbyde dem en læge, men så er det 20 km udenfor Aalborg,« siger Camilla Donslund.

Ifølge overenskomsten skal praksis sædvanligvis åbne for mindst 100 patienter ad gangen, men her er der tale om en usædvanlig situation. Der er møde med regionen herom i dag, onsdag, siger Esben Sevelsted.

»Vores model kræver en accept fra regionen. Og en fleksibilitet fra kommunens borgerservice, der holder øje med hvor mange flygtninge de enkelte praksis hver især har fået,« siger Esben Sevelsted.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.