Kommune og hospital flytter sammen i Frederikssund

Kommune og hospital flytter sammen i Frederikssund En tom afdeling på Nordsjællands Hospital i Frederikssund fik kommunen til at rykke rehabiliteringsafdelingen ind på hospitalsmatriklen. Løsningen giver indtil videre store fordele for alle parter.

Sundhedschef Birthe Grothe, karina buhl, lone thomsen
Fra venstre: Sundhedschef Birthe Grothe, områdeleder for rehabiliteringsafdelingen Karina Buhl og Lone Thomsen, leder af visitationen i Frederikssund Kommune.

I 2014 var byggeplanerne godt i gang i Frederikssund Kommune. Man skulle have nye bygninger, der kunne huse kommunens rehabiliteringsafdeling, og pengene stod klar på anlægsbudgettet.

Men da en afdeling på Nordsjællands Hospital Frederikssund pludselig stod tom, slog kommunen til med en ganske nyskabende løsning, og i januar 2015 flyttede rehabiliteringsafdelingen ind på en tom afdeling på hospitalet.

I første omgang flyttede 10 borgere med fra det plejecenter, der tidligere havde huset rehabiliteringen. Allerede i løbet af den første uge blev afdelingen udvidet til 20 borgere, og i løbet af 2015 skal afdelingen udvides til at rumme op til 24 borgere.

»Vi skal jo arbejde sammen med hospitalet i stigende grad, og da der var en ledig afdeling tænkte vi, at den må vi da bruge og udnytte. Så i juni tog vi kontakt til hospitalet, og i august blev aftalen indgået. Kommunen får flere og flere komplekse opgaver, og de kræver et godt samarbejde mellem hospital og kommunen. Samtidig arbejder vi meget på sammenhængende forløb for vores borgere, og derfor er det optimalt, at man kan være på hospitalet, mens man er i rehabilitering,« fortæller Birte Grothe, der er sundhedschef i Frederikssund Kommune.

»Det var virkelig en win-win situation for alle. Borgerne skal ikke flyttes så langt, når de bliver udskrevet, kommunen fik hurtigere en rehabiliteringsafdeling til at løfte opgaven med ældre, der ikke er klar til at komme tilbage i eget hjem, og sygehuset får noget liv her på afdelingen,« supplerer Lone Thomsen, der er leder af visitationen i Frederikssund Kommune.

Stabilisering, forebyggelse og genoptræning

Kommunens rehabiliteringsafdeling er en konsekvens af den velkendte udvikling, hvor patienterne måske nok er færdigbehandlede, men ikke raske, når de bliver udskrevet fra en hospitalsafdeling.

For en del ældre betyder det, at de ikke kan klare sig i deres eget hjem, fordi deres behov for sygepleje, rehabilitering og omsorg er for stort.

Det er kommunens visitation, der vurderer, hvem der skal tilbydes en rehabiliteringsplads. Nogle borgere kommer fra eget hjem og skal ‘tages i opløbet’ for undgå en indlæggelse – for eksempel hvis de har fået infektion. Dem kan akutteamet henvise, hvis  kommunens sygepleje vil kunne yde tilstrækkelig pleje til borgerne, hvis de bliver i hjemmet. Generelt er det dog mest borgere, der skal udskrives fra hospitalet, der får tilbudt en rehabiliteringsplads.

»Vi får mange borgere, der er rigtig dårlige, når de bliver udskrevet. Så de skal faktisk stabiliseres, inden de kan få rehabilitering – de patienter kommer her, fordi vi kan tilbyde sygepleje og specialiseret sygepleje hele døgnet. De kommer her for at komme sig efter et indlæggelsesforløb, der ofte har været kort og intensivt. Og så kan vi vurdere, hvad der skal til af genoptræning og andre tiltag, for at de til sidst kan komme hjem,« forklarer Karina Buhl, som er områdeleder på rehabiliteringsafdelingen.

Der er nok ingen, der vil benægte, at sektorovergange lige nu er en af de mest omtalte problematikker inden for den kommunale sundhedsindsats. Og her håber man, at det at dele matrikel med hospitalet kan gøre en forskel, og at der kan opstå synergier i samarbejdet.

»Det er meget nemmere at samarbejde, når man sidder i samme hus. Konkret har vi oplevet, at overleveringerne af borgerne bliver nemmere. Det har også hurtigt vist sig, at den kontakt vi kan have med en læge eller sygeplejerske bliver bedre, hvis vi fx er i tvivl om medicin efter udskrivelsen. Vi kan også let besøge borgeren på hospitalet, inden de udskrives til Rehabiliteringsafdelingen. Det er også meget mere skånsomt for borgerne, at de bare kan køre med en portør over til os,« fortæller Karina Buhl.

»Jeg tror, der er rigtig mange områder, hvor vi kan få glæde af at lære hinanden bedre at kende. Her på afdelingen ser vi jo på hele borgeren – både deres somatiske og psykiske sygdomme bliver samlet og håndteret her. På den måde kan hospitalet måske også lære noget af os i forhold til et mere helhedsorienteret syn på de ældre patienter. Vi lærer til gengæld en masse om f.eks. hygiejne og håndtering af patienter med multiresistente bakterier. Og så bliver det uden tvivl bare nemmere for os at samarbejde, når begge parter får mulighed for at opleve fra første parket, hvordan den anden part arbejder,« forklarer Birte Grothe.

Stort potentiale i samarbejdet

Der er mange planer om at udvide samarbejdet yderligere, fortæller de tre repræsentanter for Frederikssund Kommune.

På træningsområdet bliver der i maj afholdt en meet-and-greet mellem hospitalsterapeuter og kommunale terapeuter, som skal nedbryde fordomme og skabe videns- og erfaringsudveksling, og målet er, at det skal skabe en mere velfungerende overlevering på det terapeutiske område.

Den overordnede koordinering sker i en styregruppe, der består af en sygehusdirektør, sundhedschef Birte Grothe og en direktør fra kommunen. Her diskuterer man, hvad der går godt, hvad der skal arbejdes videre med og mulighederne for at udvikle samarbejdet. Og der er masser af potentialer at arbejde videre med, fortæller Birte Grothe.

»Jeg har været i Sverige sammen med politikerne og kvalitetschefen fra hospitalet og se et projekt, hvor kommunen og hospitalet samarbejder om borgeren i eget hjem. Vi håber at få noget tilsvarende op at køre. Måske kan vores akutområder på længere sigt også spille sammen, og så er der en række andre potentielle synergier, vi ikke er begyndt at dyrke endnu. For eksempel har hospitalsterapeuterne nogle kompetencer omkring hjerneskader, vi ville kunne få glæde af. Der kan også være noget med blodprøver og urinprøver, der lige nu skal gå via egen læge. Hvis vi kunne samarbejde med laboratoriet her, kunne det blive meget nemmere,« siger Birte Grothe.

Terapeuter og personale på rehabiliteringsafdelingen oplever, at borgerne er tilfredse, og at de bliver rehabiliteret hurtigere. Det skyldes måske, at det giver opholdet en anden autoritet, når det foregår på et hospital frem for på et plejecenter – borgerne føler, at de skal ‘oppe sig’ lidt, som Karina Buhl beskriver det.

Der er dog gjort meget for at indrette afdelingen hyggeligt, så det bliver mere hjemligt end en klassisk hospitalsafdeling. Det fungerer også fint, at borgerne bor på flersengsstuer.

Begejstrede politikere

Men ikke nok med, at rehabiliteringen går godt og man udnytter potentielle fordele ved et tættere samarbejde med sygehuset. Politikerne er også begejstrede.

»Kommunalpolitisk ser man sådan på det, at det er en god investering i fremtiden, fordi man håber på at kunne samarbejde med regionen om at sikre arbejdspladser på Frederikssund Hospital fremadrettet – også efter det nye supersygehus kommer til. Og selvom vi har lidt højere driftsudgifter, fordi vi lejer os ind, kunne man fjerne 50 mio. fra anlægsbudgettet. Vi håber også, at regionen er glade, for vi her har taget første skridt mod det samarbejde, vi skal have på plads om seks år, når supersygehuset står færdigt,« fortæller Birte Grothe, og tilføjer, at har hospitalet en halv eller hel afdeling mere, så er kommunen der ‘som små mus’.

»Vi har set, hvor godt det virker, så vi vil gerne leje os ind med henblik på flere rehabiliteringspladser eller måske akutpladser, som bliver en af vores store udfordringer. Vi er ikke selv store nok til at have en afdeling til akutte borgere, så vi kunne godt ønske os at arbejde sammen med nærliggende kommuner på det område.«

 

Skriv kommentar