ISBAR giver bedre dialog mellem læger og sundhedsansatte i kommuner Dialogværktøjet ISBAR skal øge patientsikkerheden i Sønderborg ved at sikre, at praktiserende læger får de korrekte informationer fra kommunens sundhedspersonale.

For at sikre de meget omtalte ‘sammenhængende patientforløb’ er det en vigtig forudsætning, at de sundhedsprofessionelle, der omgiver en borger, kan finde ud af at tale sammen; noget, der bl.a. på grund af forskellige uddannelser og udgangspunkter kan være en udfordring.

I Sønderborg Kommune forsøger man at håndtere kommunikationsproblemet gennem dialogværktøjet ISBAR, der skal sikre ‘klare arbejdsgange for overleveringer’, som Lotte Bager, distriktsleder for hjemmesygepleje og sundhedspleje i kommunen siger.

»Det startede lidt på forsøgsbasis med et håb om at forbedre patientsikkerheden i overleveringssituationer. Men nu er det blevet vores målsætning, at det skal være fuldt implementeret i løbet af 2015,« fortæller Lotte Bager.

ISBAR er en model for, hvordan f.eks. en social- og sundhedsassistent kan sikre, at lægen får den rigtige information, når han eller hun ringer for at få hjælp til en borger eller patient. Indholdet er udviklet af Danske Selskab for Patientsikkerhed og er allerede i brug på sygehuse og flere andre kommuner.

»Vi har indført det, så vi er sikre på, at det er indholdet, der kommer i fokus og der ikke opstår kommunikationsproblemer. Der var en efterspørgsel på bedre kommunikation fra lægerne, især i forhold til assistenterne, men vi bruger faktisk modellen i kommunikationen hele vejen rundt: hjemmepleje, hjemmesygeplejersker, akutteam og praktiserende læger. Man bliver bedre kvalificeret og lægen eller akutteamet får klar besked. Det sikrer, at vi kommer i mål med nogle arbejdsgange i første forsøg,« forklarer Lotte Bager.

Mange 100 mennesker skal igennem en introduktion til ISBAR, og derfor ligger der løbende et stort ledelsesarbejde med at fastholde opmærksomheden, understreger hun.

»Det er jo en proces, vi lige er startet med, og som vi arbejder intensivt med. Vi har bl.a. sat ISBAR op som et emne i vores journalsystem, så man kan klikke sig ind og kopiere det direkte over i korrespondancen til lægerne. Men vi har stadig et stykke arbejde foran os,« siger Lotte Bager.

Pia Therkildsen er praktiserende læge i Sønderborg og regional praksiskonsulent. Hun har været til at opstarte brugen af ISBAR i kommunen.

»ISBAR er en stor hjælp i den elektroniske kommunikation og telefonkommunikation mellem sundhedsparterne i kommunen og almen praksis. Jeg har været med til at udbygge brugen af det sammen med kommunen gennem de sidste to år, og det har været en stor hjælp og givet et kvalitetsløft til triagering og beslutningsproces, når  vi følger denne skabelon,« siger Pia Therkildsen.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.