Hvordan kan vi arbejde med robustheds­kommissionens anbefaling om overgang mellem uddannelse og praksis? Robusthedskommissionens anbefaling nr. 19 handler om, hvordan overgangen fra studieliv til arbejdsliv kan gøres smidigere, så vi undgår praksischok hos de nyuddannede. På Absalon afprøver vi i øjeblikket en model, hvor de sygeplejerskestuderende i stedet for en skriftlig opgave afslutter deres uddannelse med et praktikforløb.

Før sommerferien sagde vi på Professionshøjskolen Absalon tillykke til 405 nyuddannede sygeplejersker. Efter tre et halvt år med skole og praktik sendte vi dem videre ud på hospitalsgange og i klinikker. En overgang, der er svær for mange.   

Robusthedskommissionen har lige præsenteret sine 20 anbefalinger til et mere robust sundhedsvæsen. Anbefaling nummer 19 handler netop om, hvordan vi letter overgangen fra uddannelse til arbejdsliv, så vi undgår det ansvarschok eller praksischok, som alt for mange nyuddannede desværre oplever.  

Afsluttende praktik 

I sine anbefalinger skriver robusthedskommissionen, at ‘der er solidt vidensgrundlag for, at gode praktik- og oplæringsforløb er afgørende for elever og studerendes kompetenceopbygning, gennemførelse af uddannelsen, overgang til arbejdslivet og efterfølgende beskæftigelse i faget’. 

Derfor arbejder vi på Absalon og en række andre professionshøjskoler lige nu på at udarbejde en model, hvor sygeplejerskestuderende har en såkaldt stamafdeling

43 procent af sygeplejerskernes uddannelse består af praktik. Det er nærliggende at kigge i retning af de forløb og deres samspil med studiet for at forstå, hvorfor mødet med arbejdslivet kan virke så voldsomt.  

En konkret anbefaling fra robusthedskommissionen lyder, at ‘sidste praktikforløb på professionsuddannelserne skal finde sted, umiddelbart før uddannelserne afsluttes’. 

Netop denne model er vi i gang med at afprøve på Absalons sygeplejerskeuddannelse i Holbæk, hvor vi som noget helt nyt flytter tidspunktet for bacheloropgaven. 

Fra det kommende semester bliver uddannelsen ikke længere afsluttet med et bachelorprojekt, men med et praktikforløb på seks uger. 

Forinden har de studerende i samarbejde med deres vejleder reflekteret over, hvad de mangler inden endt uddannelse og tilrettelagt den afsluttende praktik derefter. 

Med denne model er der også mulighed for, at de studerende kan bruge deres specialiserede viden fra bachelorprojektet i det afsluttende praktikforløb.  

Nyuddannet – ikke færdiguddannet 

Modellen fra Holbæk har også den fordel, at de studerende vender tilbage til et praktiksted, som de kender. For på trods af alle gode intentioner så er udfordringen med praktikken også, at den studerende bruger lang tid på at lære praktikstedet, rutinerne og arbejdsgangene at kende. 

Men inden man ser sig om, så er praktiktiden forbi, og man skal tilbage til skolen. I næste praktikperiode starter man et nyt sted. 

Derfor arbejder vi på Absalon og en række andre professionshøjskoler lige nu på at udarbejde en model, hvor sygeplejerskestuderende har en såkaldt stamafdeling. Her vil den sygeplejestuderende over tid i højere grad kunne bidrage på praktikpladsen – til gavn for især den studerende og forståelsen af arbejdslivet efter studiet. 

Øvelsen med denne model er at sikre, at de sygeplejerskestuderende får en bred uddannelse med indblik i det samlede sundhedsvæsen med erfaring fra bl.a. psykiatri, kommunal sygepleje, medicinske og kirurgiske afdelinger. 

Med over 12.000 studerende er sygeplejerskeuddannelsen en af Danmarks største videregående uddannelser. Til de studerende er det vigtigt at sige, at når man træder ud af en uddannelsesinstitution, så er man nyuddannet, og ikke færdiguddannet. Den overgang vil altid være forbundet med usikkerhed og store spørgsmål. 

Men ingen må opleve overgangen så krævende, at de siger farvel til et fag, hvor vi med fokus på de rette rammer i studietiden vil kunne gøre en kæmpe forskel for både den enkelte studerende og for nogle af de udfordringer, vi ser i velfærdssamfundet. Som professionshøjskole tager vi opgaven alvorligt.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.