Hjerneskadeforeningen svarer Rasmus Sylvest Mortensen Hjerneskadeforeningens direktør Morten Lorenzen svarer på Rasmus Sylvest Mortensens kritik.

Af Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen

Blogger på Kommunal Sundhed Rasmus Sylvest  Mortensen, ledende terapeut på Lionskollegiet i København, har nogle betragtninger og spørgsmål til Hjerneskadeforeningens kronik i Kristeligt Dagblad den 8.2.16.

Kronikken omhandlede den kommunale rehabilitering og kvaliteten i kommunernes tilbud til hjerneskaderamte efter kommunalreformen i 2007.

Vi deler Rasmus Sylvest Mortensens  ærgrelse over, at der i de 10 kommunale projekter, som Implement har evalueret, ikke er systematisk indsamlede data, der kan konkludere om en egentlig effekt. Specielt savner vi i alle projekterne – udover data, der belyser eventuelle fremskridt i funktionsniveau for borgerne – en beskrivelse af det endnu mere fundamentale: Hvor mange patienter var der i hvert projekt, og hvordan var fordelingen på køn, alder og liggetid på hospital (som indikator for skadernes sværhedsgrad)?

Sådanne tal er helt nødvendige for at se, om der er et tilstrækkeligt brugergrundlag til, at genoptræning/rehabilitering på andet end alment niveau kan foregå i kommunerne. Endvidere er de nødvendige for at vurdere, om der er basis for at medvirke til forskning og metodeudvikling. Implements rapport beskriver således alene den kommunale organisering på området, og ikke resultaterne af rehabiliteringsforløbene.

Derfor mener Hjerneskadeforeningen ikke, at Implements evaluering er egnet til at danne grundlag for kommunernes fremtidige udvikling på hjerneskadeområdet.

Længere nede i indlægget argumenterer Rasmus Sylvest Mortensen for at »det er en vanvittig dyr løsning, når Københavns kommune lige nu udelukkende køber specialiseret rehabilitering af de regionale centre.«

Men Neurologi- og Rehabiliteringscenter København og Hans Knudsen Instituttet oplyser dog over for Hjerneskadeforeningen, at de ikke har kapacitet til at tilbyde specialiseret rehabilitering. Det er begrundet i det forhold, at de ikke kan tilbyde rehabilitering med den nødvendige intensitet og et tilstrækkeligt neurofagligt vidensniveau.

Sundhedsstyrelsen estimerer, at der tilkommer ca. 400 voksne pr år med behov for specialiseret genoptræning/rehabilitering efter hjerneskade. Tager man de 92 kommuner, der har mindre end 100.000 indbyggere, så vil de mindste kommuner modtage en sådan patient ca. hvert femte år, og de største kommuner ca. 6-7 pr år med behov for et specialiseret tilbud. Er de tal tilstrækkelige til, at den enkelte kommune kan opbygge et tilbud om specialiseret rehabilitering, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der som minimum er ansat to til tre inden for hver faggruppe (neuropsykolog, ergo- og fysioterapeut)? Nej, Hjerneskadeforeningen mener ikke, at kommuner med så lille et brugergrundlag vil kunne tilbyde rehabilitering med den nødvendige intensitet og neurofaglige ekspertise.

Dertil kommer, at Kommunernes Landsforening anbefaler, at »der skal skabes økonomisk bæredygtighed for de mest specialiserede tilbud, som sikrer et bedre økonomisk sikkerhedsnet for de mest specialiserede tilbud, og at kommunerne identificerer disse tilbud og laver de nødvendige aftaler.«  Hjerneskadeforeningen må altså konstatere, at Rasmus Sylvest Rasmussens forslag om at stoppe med at købe forløb på regionale centre er i direkte modstrid med KL’s anbefalinger.

At Hjerneskadeforeningens kronik ikke lægger vægt på det sociale aspekt, som Rasmus Sylvest Mortensen også kritiserer, er begrundet med, at de specialiserede tilbud i høj grad involverer de pårørende igennem hele rehabiliteringsforløbet. Afslutningsvis kan Hjerneskadeforeningen støtte Sundhedsstyrelsen, når den fastslår, »at kvalitet må gå frem for nærhed,« og mon ikke de fleste hjerneskaderamte er enige i den vurdering?

Kommentarer

 1. Rasmus Sylvest Mortensen, ledende terapeut ved Center for Erhvervet Hjerneskade i Københavns Kommune. siger:

  Kære Morten,
  Tak for dit svar. Det er altid rart at modtage den slags refleksioner. Jeg savner dog fortsat svar på jeres påstande fra kronikken i Kristlig om, at kommunerne ikke benytter de regionale tilbud. Jeg mener ikke, at Hjernesagen tegner et retvisende billede af virkeligheden.
  Dernæst er jeg enig med dig i, at de små kommuner sandsynligvis ikke vil kunne opretholde et faglig niveau i rehabiliteringen, hvis ikke de går sammen med andre om at oprette fælles tilbud til borgerne. Det mener jeg man bør arbejde fokuseret imod. En kommunal opgave (som spec. rehabilitering jo er) løses sikkert bedst gennem et kommunalt samarbejde. Så kan økonomien også følge med, hvilket jo præcis er det KL beskriver når de omtaler bæredygtige tilbyd.
  Kunne Hjernesagen ikke været interesseret i at bidrage til disse kommunale processer med sin særlige viden og medvirke til at sikre kvaliteten af de kommunale tilbud?
  I dit svar henviser du til, at NRK og HKI ikke har tilstrækkelig neurofaglig viden til at tilbyde rehabilitering på specialiseret niveau. Det er umiddelbart korrekt.
  Det undre mig dog, at du helt går uden om vores Center. Jeg beskrev i min kommentar, at vi besidder de fagligheder og har det vidensniveau der skal til for at kunne løse opgaven. Vi lever fuldt op til de krav der stilles i Forløbsprogrammet og Visitationsretningslinjerne. Vi har sågar over 15 års rehabiliteringserfaring med netop denne borgergruppe. Derfor undre det mig, hvis Hjernesagen aldrig har hørt om os.

  Center for Erhvervet Hjerneskade i Københavns Kommune er et bevis på, at det godt kan lade sig gøre, at opbygge højt specialiseret kommunal viden indenfor hjerneskadeområdet. Nogle af os er sågar uddannede og certificerede faglige specialister, hvilke der ikke er mange af nationalt indenfor f.eks. træningsområdet.

  Jeg vil derfor benytte lejligheden til at fortælle Hjernesagen mere om vores kommunale (højt specialiserede) tilbud.
  Vores midlertidige rehabiliteringsforløb strækker sig typisk over 3 år og munder ud i en afklaring om borgerens fremtidige boligsituation og støttebehov.
  Ud over at kunne tilbyde genoptræningsindsatser (fys, ergo, neuropsyk.) der kan måle sig med det regionale niveau så rummer vi også hele den sociale del af rehabiliteringen, som strækker sig langt ud over pårørendeinddragelse.
  Vi har mulighed for, sideløbende med genoptræningen, at tilbyde borgerne beskæftigelses lignende tilbud samt aktivitets- og samværtilbud.
  Det vil jeg til en hver tid argumentere for ikke kan løftes i et regionalt tilbud.
  Derfor mener jeg at hjerneskaderehabilitering kan og bør være nær og af høj kvalitet.
  Vi har systematisk indsamlet data om effekten af vores indsatser til borgerne, Data der netop understøtter at kvalitet og kommunale indsatser sagtens kan hænge sammen.
  Til sidst vil jeg gerne invitere Hjernesagen, hvis I skulle have tid og lyst, på kaffe og en rundvisning i videndelingens navn.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.