Faglig sygeplejeleder: Ny specialuddannelse giver bedre klinisk lederskab
Med de nyuddannede specialsygeplejersker i borgernær sygepleje vil der komme nogle sygeplejersker, der kommer til at tackle de organisatoriske udfordringer bedre, mener faglig sygeplejeleder i hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Faglig sygeplejeleder: Ny specialuddannelse giver bedre klinisk lederskab De kommende sygeplejersker med en specialuddannelse i borgernær sygepleje kan bedre tackle organisatoriske udfordringer og skabe kontinuitet i borgerforløb, mener faglig sygeplejeleder.

De nye specialuddannede sygeplejersker i borgernær sygeleje vil være bedre til at sikre klinisk lederskab. Det vurderer Ellen Larsen Ertmann, der er faglig sygeplejeleder i hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, og som har været vejleder for de første sygeplejersker, deres afdeling har sendt på uddannelsen.

I morgen bliver tre af afdelingens sygeplejersker blandt de første, der dimitterer på den nye uddannelse.

»Med de nyuddannede specialsygeplejersker i borgernær sygepleje får vi nogle sygeplejersker, der kommer til at tackle de organisatoriske udfordringer bedre. Det er vigtigt, for det er ikke kun den højt specialiserede sygepleje, der bliver rykket fra hospitaler og ud i kommunerne, det gælder også et stort organisatorisk arbejde, hvor man skal støtte borgerne og skabe kontinuitet i deres forløb,« siger Ellen Larsen Ertmann.

Det tænker hun, fordi uddannelsen både har intern og ekstern klinik. Det gode ved den interne klinik er, at sygeplejerskerne har fået øje på alle de indsatser, der er i kommunen, som borgerne kan have nytte af. På den måde kan sygeplejerskerne i fremtiden bedre organisatorisk få indsatser til at hænge sammen i det enkelte borgerforløb.

»De har f.eks. været i Socialforvaltningen og fået indblik i dagligdagen der. Vi får flere borgere derfra, så det er et fantastisk indblik i kommunen og borgernes forløb på tværs,« siger Ellen Larsen Ertmann.

Den eksterne klinik i regionen og almen praksis kan hjælpe med at give et organisatorisk overblik over sundhedsvæsenet. Der er kommet et helt konkret samarbejde mellem en af de studerende og Amager Hvidovre Hospital, hvor hun efter at have været i klinik på hospitalet var med til at arrangere, at nogle af hospitalets sygeplejersker skal komme på studiebesøg i kommunen.

Flere specialuddannede på vej

Den del i hjemmeplejen, som Ellen Larsen Ertmann er sygeplejefaglig leder for, gav tre erfarne sygeplejersker muligheden for at gå på uddannelsens første hold. På hold to har de en sygeplejerske. Fremover håber hun på, at de kan sende to afsted pr. hold.

»Vi vidste godt, at det ville tage mange ressourcer fra sygeplejen at sende tre erfarne sygeplejersker på uddannelse, men vi har den bagtanke, at bagefter er det nemmere for dem at skille sig ud og turde løfte nogle andre opgaver, som vi forventer, at de har fået kompetencer til. På sigt er det meningen, at mange af vores sygeplejersker skal have uddannelsen. Det er ikke fordi, de skal fjernes fra klinikken, men vi forventer, at de kommer til at tegne sygeplejen anderledes,« siger Ellen Larsen Ertmann.

Arbejdspladsen har også haft gavn af de de tre studerende under uddannelsen, fordi den er så kliniknær, og mange opgaver tager udgangspunkt i borgerne, hvilket derigennem har givet et nyt indblik. En af de studerende har f.eks. arbejdet med triagering under uddannelsen, og det har været så givende for hende, at hun vil fortsætte med at arbejde med det efter uddannelsen.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.