»Behovet for effektiviseringer og prioriteringer er et grundvilkår for kommunerne, og dette gælder i høj grad også sygeplejeområdet, hvor udgifterne de senere år har været i betydelig vækst. Her kan kommuner have brug for inspiration til at koble den økonomiske styring sammen med den faglige styring for at få mest muligt ud af ressourcerne,« siger senioranalytiker Søren Kjær Foged fra VIVE.Foto: VIVE

De kommunale sygeplejeudgifter stiger: Sådan kan kommuner udvikle den økonomiske styring af udgifter Kommunale sygeplejeudgifter er steget markant, og VIVE giver i ny rapport kommuner råd til, hvordan de bedre kan styre dem. Kommunerne bør bl.a. kigge på sygeplejeklinikker, overdragelse af opgaver samt samspil mellem faglighed og økonomi, siger senioranalytiker.

Antallet af ældre borgere stiger i kommunerne. Det samme gør udgifterne til kommunal sygepleje. Fra 2013 til 2020 er de kommunale sygeplejeudgifter steget med ca. 40 pct., og i 2020 brugte kommunerne knap seks mia. kr. på sygepleje. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udgivet en rapport med råd til, hvordan kommuner kan videreudvikle deres økonomiske styring af sygeplejen. »Behovet for effektiviseringer og prioriteringer er et grundvilkår for kommunerne, og dette gælder i høj grad også...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.