Susanne Elman Pedersen, klinisk diætist og koordinator på patientuddannelsen 'Lev livet' for patienter med type 2-diabetes.
Susanne Elman Pedersen er klinisk diætist og koordinator og kontaktperson på ‘Lev livet'. Foto: Privat

‘Lev livet’ på tværs af kommunegrænser Den nye patientuddannelse ‘Lev livet’ er målrettet patienter med type 2-diabetes og skal ensrette samt styrke kommunernes tilbud om sygdomsvejledning til diabetespatienter.

Får du som borger i Varde Kommune type 2-diabetes, får du et andet tilbud om vejledning i din sygdom, end hvis du bor i Odense Kommune. I andre kommuner får du måske slet ikke et tilbud.

Når kommunerne har mulighed for selv at skræddersy forløbet, gør det behandlingen stærkere for den enkelte patient

Susanne Elman Pedersen, klinisk diætist, koordinator og kontaktperson på ‘Lev livet’

De forskelle i hjælp og vejledning skal patientuddannelsen ‘Lev livet’, der er et tilbud til diabetespatienter i fem af landets kommuner, ensrette og styrke.

»Når vi ensretter vejledningstilbuddet, høster vi en masse fordele og åbner op for nye muligheder. Det gælder både for kommunerne og patienterne med type 2-diabetes,« siger Susanne Elman Pedersen, der er klinisk diætist og koordinator og kontaktperson på ‘Lev livet’. 

Antallet af danskere, som lever med type 2-diabetes, ligger på knap 310.000, mens det anslås, at yderligere op mod 350.000 har prædiabetes eller er syge uden at vide det. Det viser tal fra Videncenter for Diabetes.

Samtidig viser undersøgelser fra blandt andet VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – at mange mennesker med type 2-diabetes oplever at stå alene med sygdommen uden den nødvendige støtte og vejledning. 

Kommunerne kan vælge og vrage

Gennem en toårig periode har de fem kommuner Fanø, Esbjerg, Billund, Varde og Vejen i samarbejde med Steno Diabetes Center Odense derfor udviklet, testet og evalueret patientuddannelsen ‘Lev livet’.

Uddannelsen består af gruppeforløb, hvor patienterne bliver undervist i forskellige moduler. Intet af indholdet er obligatorisk, men noget er anbefalet. 

Det betyder, at kommunerne har mulighed for selv at udvælge moduler og tilrettelægge forløb, så de passer bedst muligt til kommunens ressourcer og patientgrupper.

»Når kommunerne har mulighed for selv at skræddersy forløbet, gør det behandlingen stærkere for den enkelte patient. Selvom der vil være variationer i, hvad der bliver undervist i hos kommunerne, vil det stadig være ud fra en ‘samlet linje’ og undervisningspakke,« siger Susanne Elman Pedersen.

Patienterne skal lære at ‘mestre deres sygdom’.

Et af målene med ‘Lev livet’ er, at patienterne skal lære at ‘mestre deres sygdom’. 

»Udover grundlæggende viden om sygdommen, kost, motion og de mentale aspekter ved at have en kronisk sygdom er der lagt særlig vægt på, at patienterne skal lære at leve et godt liv med diabetes. Og hvad der så er et godt liv, vil være meget individuelt og op til den enkelte at vurdere,« siger Susanne Elman Pedersen.

Patienterne vil blandt andet blive bedt om at overveje, hvor meget de vil tillade sygdommen at fylde i deres hverdag. Og generelt vil der være stort fokus på personlige målsætninger og værdier.

‘Lev Livet’-konceptet modtog Diabetesforeningens Handlingspris i september 2022 med den begrundelse, at det er ‘en nyskabende patientuddannelse, der krydser fag- og kommunegrænser og løfter patienter med type 2-diabetes’. 

Den endelige uddannelse blev tilgængelig for alle kommuner i februar 2023. 

Frivilligt koncept

Det er frivilligt, om en kommune vil benytte konceptet, men opbakningen har indtil videre været stor, fortæller Susanne Elman Pedersen. 

Foreløbig er størstedelen af de 22 kommuner i Region Syddanmark og alle 11 nordjyske kommuner så småt begyndt at implementere patientuddannelsen som et tilbud til borgerne. Men kommuner i de øvrige regioner viser også interesse for konceptet.

»Kommunerne kan se fordele i at strømline et tilbud på tværs af grænserne. ’Lev livet’ åbner op for, at de kan samarbejde og sparre med hinanden. Det betyder forhåbentligt, at vi styrker tilbuddet til diabetes-patienter og forbedrer livskvaliteten for en masse mennesker,« siger hun.

Udover sparring og samarbejde er der en række praktiske anliggender, der kan løses bedre, når der er flere kommuner med:

»Undervisere i patientuddannelsen får mulighed for at undervise i flere kommuner. Tilbuddene har hidtil været så forskellige, at undervisere ikke har kunnet dække ind for hinanden ved sygdom og ferie. Og så får kommunerne mulighed for at henvise borgere til undervisning i andre kommuner. Det kommer især de mindre kommuner til gavn, hvor kapaciteten kan være en udfordring,« siger Susanne Elman Pedersen. 

Genkendelighed skaber tryghed

Forventningen er desuden, at henvisninger fra sygehusene og almen praksis også bliver nemmere, og at man med tiden bedre kan kvalitetssikre tilbuddene, når de er ensartede. 

Også for patienternes vedkommende kan der være gevinster ved ensretningen. Flytter en patient for eksempel til en anden kommune, vil det give en større tryghed, at vejledningen er genkendelig, mener Susanne Elman Pedersen.

»Tryghed er vigtigt, når hele ideen er at gøre diabetespatienterne tilpas med deres sygdom.« 

De enkelte kommuner kan kontakte deres regionale Steno Diabetes Center eller Steno Diabetes Center Odense for at høre mere om konceptet og de lokale muligheder for at få støtte til implementering. 

Læs mere om ‘Lev livet’ og dets undervisningsmaterialer her.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.