Akutteam forebygger ikke indlæggelser
»Forebyggelse af indlæggelser er en central målsætning for alle akutteam, jeg har hørt om, men de praktiske erfaringer tyder på, at de i højere grad er med til at forkorte indlæggelser, samt at de løser mange andre opgaver end dem, der snævert handler om forebyggelse af indlæggelser‚« , siger projektchef Martin Sandberg Buch, Vive.

Akutteam forebygger ikke indlæggelser Kommunale akutteam sættes ofte i søen for at forebygge indlæggelser, men en evaluering af det prisvindende team i Esbjerg viser, at det ikke er tilfældet.

Tværgående akutfunktioner, hvor sygeplejersker bygger bro mellem kommunen og sygehuset, forebygger ikke indlæggelser. Det er konklusionen på en evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Videnscenter for Velfærd (VIVE), der har kigget nærmere på den tværgående akutfunktion hos Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus.

Esbjergs akutteam, der i 2018 vandt Kommunal Sundheds initiativpris Den Gyldne Tråd, var ellers spået til at kunne gøre netop det.

»Vi kan se, at tendensen er, at der er færre genindlæggelser, og at vores medarbejdere behandler mange i eget hjem, som dermed undgår at blive indlagt med blå blink,« sagde Esbjergs sundhedsdirektør Arne Nikolajsen i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Derudover er den tværgående akutfunktion i Esbjerg i regeringens sundhedsudspil nævnt som på case på, hvordan de bebudede sundhedsfællesskaber kan lykkes med at opnå bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Udspillets overordnede målsætning er,  at der i 2025 skal være 500.000 færre ambulante besøg på sygehuse og 40.000 færre indlæggelser end i dag.

Men ud fra evalueringen af Esbjergs akutteam er der altså ikke noget, som tyder på, at tværgående akutfunktioner bemandet af sygeplejersker, er nøglen til at løse den målsætning, siger projektchef Martin Sandberg Buch.

»Forebyggelse af indlæggelser er en central målsætning for alle akutteam, jeg har hørt om, men de praktiske erfaringer tyder på, at de i højere grad er med til at forkorte indlæggelser, samt at de løser mange andre opgaver end dem, der snævert handler om forebyggelse af indlæggelser. I Esbjerg har de eksempelvis været i kontakt med omkring 800 borgere i den periode, vi evaluerede på, men det var kun 128 borgerforløb, som var relevante at tage med i vores undersøgelse af, om funktionen forebygger indlæggelser. Når vi ser isoleret på de 128 forløb, er der ikke dokumentation for, at akutteamet indfrier dette mål,« siger projektchef ved VIVE, Martin Sandberg Buch, og uddyber:

»Når vi ser bredere på området er der heller ikke andre akutteam, der har dokumenteret at de forebygger indlæggelser.«

Overvurderer værdien af eget arbejde

Det årlige budget for akutteamet i Esbjerg er seks mio. kroner, hvoraf 1,8 mio. gik til indsatsen i de 128 borgerforløb.

Martin Sandberg Buch siger, at der primært er to årsager til, at man alligevel har fået den opfattelse, at akutteam forebygger indlæggelser.

For det første leder manglen på systematiske evalueringer af de kommunale akutteam mange steder til at effekten vurderes ud fra indirekte årsagssammenhænge.

Den generelle tendens til at antallet af genindlæggelser falder bliver derfor ofte sat i forbindelse med oprettelsen af akutteam.

Der er dog mange andre elementer end akutteam i spil, siger Martin Sandberg Buch. Eksempelvis får man bedre styr på samarbejdet om indlæggelse og udskrivning, akutmodtagelserne på hospital finder for alvor finder deres ben at stå på, og så har mange kommuner oprustet med ansatte og kompetencer i hjemmesygepleje, påpeger forskeren.

Akutteam er derfor kun et af mange elementer, der skal tages i betragtning, når man ser på udvikling i antallet af indlæggelser, påpeger Martin Sandberg Buch.

Derudover har man fra kommunal hånd registreret, hvorvidt man forhindrede indlæggelser, på problematisk vis.

»Den anden væsentlige fejlkilde er, at vurderingen af, hvorvidt akutteamet forhindrer indlæggelser rigtig mange steder er lagt ud til teamets medarbejdere. Medarbejderne vurderer således selv og subjektivt, om de har forebygget en indlæggelse. Det vurderer de så relativt tit, at de har gjort. Det er naturligt, for man har en tendens til at overvurdere værdien af sit eget arbejde. Derudover mangler der mulighed for at følge systematisk op på, om borgeren indlægges et par døgn senere,« siger Martin Sandberg Buch, der altså ikke fandt nogen forskelle på forebyggelse af indlæggelser, hvis man sammenlignede borgere, der fik besøg af et akutteam med en kontrolgruppe.

Når det er sagt, så understreger Martin Sandberg Buch endnu en gang, at akutteam varetager mange andre funktioner, og man dermed ikke kan måle deres vægt udelukkende på, hvorvidt de forebygger indlæggelser. I Esbjerg viser tilfredsundersøgelser, at de både gør borgerne mere trygge og øger arbejdsglæden for personalet.

Esbjerg Kommune: Det er alle pengene værd

Hos Esbjerg Kommune tager man ikke resultaterne så tungt, for ifølge sundhedsdirektør Arne Nikolajsen har de aldrig forventet, at akutteamet ville forebygge indlæggelser.

»Det, vi er mest overraskede over, er, at borgerne er så tilfredse. I det store perspektiv dokumenterer evalueringen, at det ikke forebygger indlæggelser, men vi tror heller ikke, at det kan gøre forskellen alene. Men vi tror, at det kan være et delelement som en del af noget større,« siger han.

Ifølge sundhedsdirektøren har det tværgående akutteam i kommunalt regi især betydet, at kommunikationen sektorerne imellem er blevet bedre.

»Der er ingen tvivl om, at der, hvor vi har haft den største gevinst, er kompetenceudviklingen via akutteamet i den samlede organisation. Så vi er blevet meget mere professionaliserede, og det gavner i eksempelvis kommunikationen med sygehuset eller egen læge,« siger Arne Nikolajsen, hvilket Martin Sandberg Buch noterer som et nøglepunkt:

»Der er ingen tvivl om, at akutområdet er kommet for at blive i kommunerne, så vi skal ikke holde op med at lede efter de gode løsninger. Men der er behov for at se på det kommunale akutområde som noget mere og andet end blot akutteam. Man kan heller ikke undvære almen praksis, hvis man vil forebygge indlæggelser. Akutteam er typisk populære, fordi de skaber kontakt til lægen og aflaster dem. Men jeg er ikke sikker på, at det er nok, og jeg håber, vi fremadrettet kommer til at se løsninger, der muliggør et mere integreret samarbejde mellem kommuner og almen praksis på akutområdet. Heldigvis er der også lagt op til at almen praksis skal styrkes fremadrettet, så måske bliver der bedre forudsætninger for det hen ad vejen« siger projektchefen med henvisning til eksempelvis regeringens sundhedsudspil

I Esbjerg Kommune er man ikke i tvivl om, at det tværgående akutteam skal fortsætte i fremtiden.

»Det er helt klart pengene værd, og vi vil fortsætte med at udvikle indsatserne, hvilket vi har tilkendegivet over for vores politikere,« siger Arne Nikolajsen.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.