Workshops skal hjælpe sundhedsprofessionelle med borgerinddragelse
Selvom sundhedsprofessionelle som fagpersoner er eksperter, så er borgeren også ekspert, og den viden skal de sundhedsprofessionelle have fat i, siger Josine Elvekjær Legêne, projektleder i ViBIS.

Workshops skal hjælpe sundhedsprofessionelle med borgerinddragelse Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet har lavet en workshop, hvor sundhedsprofessionelle lærer at kunne gå forrest for at skabe borgerinddragelse i hverdagen.

Det kræver mod, faglig nysgerrighed og motivation at blive indragelsespilot. Men når man så er blevet inddragelsespilot, er man også parat til at tage styringen for inddragelsesprojekter på sin arbejdsplads.

Inddragelsespilot er en rolle, som Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) har lavet en workshop om. Den afholdes løbende i Aarhus og København for kommunale medarbejdere, som vil arbejde mere med brugerinddragelse. Formålet er at hjælpe sundhedsprofessionelle til at blive klogere på at inddrage borgerne i deres daglige arbejde.

Mange steder er det en politisk dagsorden, at man gerne vil være mere brugerinddragende, men det er ikke alle, der er helt klar over, hvordan man kan være brugerinddragende, siger Josine Elvekjær Legêne, der er projektleder i ViBIS.

»Der er nogen, der skal gå forrest og turde at gøre noget på en anden måde. Det kræver, at man har en rolle eller position som projektsygeplejerske, konsulent eller projektleder, før at man virkelig kan gøre en forskel og aktivt inddrage borgerne. Derfor fisker vi efter nøglepersoner, der kan gøre en forskel og tør arbejde anderledes med borgeren, hvor det samtidig kan smitte af på deres kollegaer,« siger hun.

De rigtige værktøjer giver gode effekter

Det er vigtigt, at de sundhedsprofessionelle laver en afgrænsning af, hvad de mener, det vil sige at arbejde med brugerinddragelse for dem. Og det kan være meget forskelligt i forhold til, hvilke borgere den sundhedsprofessionelle arbejder med.

»De skal finde deres tilgang til borgerne. Selvom de som fagpersoner er eksperter, så er borgeren også ekspert. De har en masse viden, der er vigtigt for de sundhedsprofessionelle, og det er den, de skal ud og have fat i,« siger Josine Elvekjær Legêne.

Hele arbejdet med brugerinddragelse i sundhedsvæsenet kræver, at der er en villighed til at arbejde på en anden måde. Josine Elvekjær Legêne kalder det endda en kulturforandring i sundhed. Men lærer de sundhedsprofessionelle at bruge de rigtige værktøjer, så vil det have gode effekter.

»Det giver mening for de sundhedsprofessionelle. Det er bare anderledes at indgå en dialog om, hvad der er vigtigt for borgerne, i stedet for at den sundhedsprofessionelle lirer af, hvad der kan lade sig gøre. F.eks. kan det være at borgeren sætter et mål i et rehabiliteringsforløb, som man som sundhedsprofessionel prøver at understøtte. Det kan i sidste ende give en et bedre fagligt outcome af den pleje, behandling eller træning, man tilbyder.«

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.