Mette Splid
Mette Spliid Ludvigsen vil undersøge, hvordan patienterne kan inddrages bedre ved overgange fra hospital til kommune.Foto: Helle Brandstrup Larsen

Sygeplejerske skal forske i patientinddragelse ved sektorovergange i professorat Overgange mellem sektorer bliver et af fokuspunkterne i sygeplejerske Mette Spliid Ludvigsens professorat. Hun skal finde modeller, der indkluderer patienterne i forløbet.

Hvordan inddrages patienterne bedre ved overgange fra hospital til kommune? Det spørgsmål skal Mette Spliid Ludvigsen se, om om hun kan finde svar på. Hun arbejder på Regionshospitalet Randers, er uddannet sygeplejerske og ved årsskiftet tiltræder hun i et professorat ved Nord universitet i Norge.

Mette Spliid Ludvigsen kommer til at dele sin arbejdstid op i to til januar. Halvdelen af arbejdstiden bruger hun på sit professorat, mens hun i den resterende tid vil fortsætte i sin stilling som forsker på Regionshopsital Randers.

I sit professorat skal hun være med til at udvikle masteruddannelser til sygeplejersker i Norge. Det er nemlig blevet besluttet i Norge, at specialuddannelser til sygeplejerskerne skal løftes op til masteruddannelser. Mette Spliid Ludvigsen vil udover en tilknytning til masteruddannelserne også være tilknyttet universitets ph.d.-uddannelse.

Hun skal også bruge tid i sit professorat til forskning. Hun har allerede beskæftiget sig med patientinddragelse og overgange, og det skal hun også bruge tid på i sit professorat.

»I disse år er der meget fokus på udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser, og mange ressourcer bliver brugt på at få det til at fungere organisatorisk. Der er måske knap så meget fokus på, hvordan patienten kommer ind i det forløb,« siger Mette Spliid Ludvigsen og fortsætter:

»En ældre person, der bliver udskrevet, kan hurtigt blive bekymret, hvis hun ikke ved hvilken kommunikation, der har foregået mellem hospital og kommune. Hvad kommer hun hjem til, er der ændringer i medicinen eller hvornår skal hun ringe til lægen, kan være svært at vide. Der tænker jeg, at vi nok mister noget med de elektroniske patientjournaler og overførsler, fordi patienten ikke bliver involveret.«

Mette Spliid Ludvigsen forklarer, at når patienterne bliver involveret i udskrivningsprocessen, kan de bedre tage stilling til deres situation og beskrive, hvad der kan fungere i deres hjem.

Partner i eget forløb

Mette Spliid Ludvigsen er sammen med sin kollega Bente Høy gået i gang med at lave to systematiske reviews, hvor de skal kigge på muligheder for at involvere patienten i overgangene. Først skal de undersøge, hvilken forskning der allerede er på området, hvor udgangspunkter er, i hvor høj grad patienten føler sig involveret. Det andet review skal omhandle intentionerne i feltet med udskrivelse og overførelse, hvor de to forskere skal undersøge hvilke modeller og løsninger, der allerede findes, og derefter kunne udlede viden fra dem, så det kan forankres i Danmark.

»Vi skal finde nogle metoder, hvor patienter kan blive mere en partner i deres forløb, end hvor de bare bliver flyttet rundt af de sundhedsprofessionelle. Lige nu kan det handle meget om, at nogle gør noget for dem,« siger hun.

Det kan både handle om at skabe metoder til hospitaler og kommuner, så de inddrager patienterne mere. Men metoder kan også indebære, at patienterne selv får nogle redskaber.

»Før i tiden fik patienten selv papiret i hånden, og kunne på den måde følge med, når informationer blev overleveret til nye fagpersoner. I dag arbejder vi meget med elektroniske meddelelser over sektorer, og derfor rammer kommunikationen ikke patienten selv. Vi skal kigge på, om vi kan gøre noget mere for, at patienten får adgang til egne patientinformationer, så de på den måde er involveret,« siger Mette Spliid Ludvigsen.

Skriv kommentar