Charlotte Hjort
»Meget tyder på, at det eksisterende regelsæt ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den virkelighed, som akutfunktionerne fungerer i,« siger enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort.

Tilsyn: Høj patientsikkerhed i kommunale akutfunktioner Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført 44 tilsyn med kommunale akutfunktioner. Generelt er billedet positivt, men der er plads til forbedringer.

Overordnet set er der et højt patientsikkerhedsniveau blandt de kommunale akutfunktioner. Der er dog plads til at blive bedre til journalføring og derudover kræver reglerne for opbevaring af lægemidler en opdatering, så de tager højde for det konkrete behov i hverdagen. Det er den samlede konklusion på på den tilsynsrække,  som Styrelsen for Patientsikkerhed har […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement