Charlotte Hjort
»Meget tyder på, at det eksisterende regelsæt ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den virkelighed, som akutfunktionerne fungerer i,« siger enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort.

Tilsyn: Høj patientsikkerhed i kommunale akutfunktioner Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført 44 tilsyn med kommunale akutfunktioner. Generelt er billedet positivt, men der er plads til forbedringer.

Overordnet set er der et højt patientsikkerhedsniveau blandt de kommunale akutfunktioner. Der er dog plads til at blive bedre til journalføring og derudover kræver reglerne for opbevaring af lægemidler en opdatering, så de tager højde for det konkrete behov i hverdagen.

Det er den samlede konklusion på på den tilsynsrække,  som Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i 2017.

De tilsynsførende kunne konstatere, at der mange steder blev opbevaret et depot af infusionsvæsker og medicin. Ifølge lægemiddelloven kræver det en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, men de kommunale akutfunktioner tilhører ikke formelt set den type behandlingssteder, der kan opnå denne tilladelse.

»Meget tyder på, at det eksisterende regelsæt ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den virkelighed, som akutfunktionerne fungerer i,« siger enhedschef Charlotte Hjort, der er nationalt ansvarlig for det risikobaserede tilsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse.

»Der er derfor behov for at se nærmere på, om akutfunktionerne har de rigtige forudsætninger i forhold til at give den mest patientsikre behandling. På den baggrund har styrelsen indledt en proces i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen for at få belyst, om der er basis for at revidere regelsættet med fokus på patientsikkerheden, også i akutfunktionerne.«

Hele rapporten kan læses her.

Skriv kommentar