Støtte på vej til at bruge livshistorier hos mennesker med demens Der er 3,8 mio. kr. fra satspuljeaftalen på vej ud til 12 projekter, der skal give inspiration til at forbedre brugen af livshistorier hos mennesker med demens.

Den enkelte demensramtes livshistorie får nu en større betydning for medarbejdernes omsorg og pleje af ældre demensramte mennesker. Satspuljeaftalen på ældreområdet for 2017-2020 giver i alt 3,8 mio. kr. til 12 projekter, der skal forbedre brugen af livshistorier i den daglige omsorg og pleje hos demensramte. Brugen af livshistorier kan være med til at undgå og nedtrappe konflikter i hjemmeplejen og på plejehjem og samtidig skabe større glæde i hverdagen for den demensramte. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse....

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.