Bent Hansen.

Regionsformand: Akuthuse duer ikke Danske Regioner skriver i deres blad Regio, at evalueringer af tre tværsektorielle akuttilbud viser, at tilbuddene hverken bliver brugt nok eller skaber de ønskede resultater.

Tværsektorielle akutpladser ligner spild af ressourcer. Det konkluderer Danske Regioner i deres blad Regio.

Baggrunden for den hårde dom er evalueringer af tre forskellige samarbejder mellem kommuner og regioner om akutpladser og akutteams. Evalueringerne viser nemlig, at langt færre patienter bliver henvist end forventet.

I Region Sjælland var belægningsprocenten i projekterne helt nede på 21 pct. i evalueringsperiode, skriver Regio, og formand for regionerne Bent Hansen (S) mener, at akuttilbuddene ikke bliver brugt, fordi de ikke duer til at forebygge indlæggelser.

»Man har jo haft en ide om, at man har kunnet forhindre indlæggelser med akutstuerne. Men ofte ender de praktiserende læger jo med at få brug for sygehusafdelingernes kompetencer og prøve- og undersøgelseskapacitet, når man skal finde ud af, hvad patienten fejler,« siger Bent Hansen til Altinget

De tre evalueringer peger ellers på, at kvaliteten i tilbuddene er god. Alligevel mener Danske Regioner ikke, at ældre medicinske patienter kan håndteres på en kommunal akutplads med hjælp fra egen læge.

KL’s formand for Sundhedsudvalget Thomas Adelskov vil endnu ikke fælde en dom, men peger på, at det kræver både tid, tillid og tilvænning at komme i gang med at bruge de nye tilbud, og at problemerne med at fylde dem ud mest handler om de tværsektorielle pladser. Rent kommunale akutpladser er der rigeligt med borgere til at fylde ud.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.