Ellen Trane Nørby
»Vi løfter kvaliteten, og hvad enten det sker i almen praksis, i sundhedshuse eller helt ude i borgerens eget hjem, er den nye nærhedsfinansiering med til at sikre sammenhæng i behandling og indsats,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.Foto: Flemming Leitorp.

Regeringen klar med ny model for styring af sundhedsvæsenet Regeringen og regionerne blevet enige om en styringsmodel, som skal flytte sundhedsvæsenet tættere på den enkelte borger og understøtte, at patienterne oplever mere sammenhængende behandlingsforløb.

Danske Regioner har i nat indgået en aftale med regeringen om regionernes økonomi for 2019. Aftalen betyder, at sundhedsvæsenet samlet bliver løftet med en mia. kroner næste år, heraf 200 mio. kr. til psykiatrien. Regeringen og regionerne er også enige om endegyldigt at afskaffe produktivitetskravet og den statslige finansieringspulje, der har været suspenderet siden nytår. De to […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement