Borgerne i Gribskov Kommune skal i fremtiden i udgangspunktet selv finde vej til sygeplejeklinikken.Foto: Thomas Hindsgaul

Medarbejdere skal bruge mindre tid på transport Borgerne skal nu så vidt muligt selv opsøge Gribskov Kommunes sygeplejeklinikker ved behov. Det skal spare timer på landevejene og give mere tid til sygepleje.

Når en borger i Gribskov Kommune har brug for sygepleje, får borgeren næsten altid sygeplejen udført i hjemmet. Kun omkring hver 10. tager selv hen på en af kommunens to sygeplejeklinikker. Fremover håber kommunen at få det tal op på omkring hver tredje, så de kommunale medarbejdere skal bruge mindre tid på transport og mere på pleje. »Vi skal bruge resurserne rigtigt i sygeplejen. Det er bedre, at medarbejderne bruger deres tid i klinikken sammen med borgerne, end de bruger...