En række praktiserende læger, Gribskov Kommune og Nordsjællands Hospital har i samarbejde lavet det tværsektorielle projekt 'Byg Bro'.Foto: Hillerød Kommune

Otte kommuner styrker arbejdet med palliation Positive erfaringer fra et samarbejde mellem Gribskov Kommune og Nordsjællands Hospital om palliation har ført til etablering af et netværk med alle otte kommuner i Nordsjælland. Netværket skal løfte vidensniveauet blandt plejepersonalet, styrke samarbejdet på tværs af sektorer og indbyrdes mellem kommunerne.

Palliation skal højne livskvaliteten hos borgere med en livstruende sygdom i deres sidste tid, og flere kommuner har fokus på at give deres medarbejdere et kompetenceløft i forhold til basal palliation i hjemmet. Otte kommuner i Nordsjælland etablerede i sommer et palliativt netværk og har allerede holdt to møder. »Vi har fokus på at blive gode sammen,« forklarer udviklingskonsulent og sygeplejerske Sarah Kruckow fra Hillerød Kommune, der til nytår overtager tovholderposten, som går på tur mellem kommunerne. Som eksempel nævner...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.