Kronikerforeninger påskønner KL’s visioner

Kronikerforeninger påskønner KL’s visioner KL kalder på en klar kronikerstrategi som et del af sit nye udspil. Hjerteforeningen er forsigtigt positive, men ønsker sig mere konkrete visioner, mens Gigtforeningen er godt tilfredse med udspillet, som de kalder visionært.

»Faglige retningslinjer for KOL, diabetes, hjerte-kar og muskel-skelet sygdomme kan hjælpe kommunerne til at opnå et ensartet niveau på tværs af Danmark« skriver KL i udspillet ‘Sammen om sundhed’ som en af de anbefalinger, der skal styrke kronikerområdet og medvirke til en klar kronikerstrategi.

Hjerteforeningen, der repræsenterer de mange danskere med hjerte-kar sygdom, kvitterer for udspillet med forsigtig optimisme, men påpeger, at der er for meget sniksnak og for få løsninger i det omfattende udspil.

»Set fra Hjerteforeningens stol mangler udspillet konkrete her og nu løsninger. Hvad er det præcis kommunerne vil gøre anderledes i morgen? Sætninger, der går igen i udspillet, er, ”at regeringen ændrer”, eller ”at regeringen sikrer” – Vi savner: ”Kommunerne gør”,« skriver foreningens direktør Kim Høgh i en pressemeddelelse.

»Spændende og visionært«

Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, kalder til gengæld KL’s udspil spændende og visionært.

»Det er positivt, at KL i deres udspil adresserer de udfordringer, der er med at få de tre væsentligste aktører i sundhedsvæsenet, kommunerne, de praktiserende læger og sygehusene, til at sikre et sundhedsvæsen, der hænger sammen, og hvor fokus er på patienten. Det er godt, at KL tør gribe i egen barm og udfordre de kommunale rammer og opgaver. Flere gange i udspillet understreger KL, at der f.eks. er brug for ensartethed i tilbuddene til borgerne, og at kommunerne i højere grad bør gå sammen om at løse opgaverne. På gigtområdet er vi klar over, at det kan være vanskeligt for en mindre kommune at etablere f.eks. artroseskoler, hvis patientvolumen er lille, men samarbejder kommunerne på tværs, giver det mening. Og lokale forhold bør netop ikke spille ind, da de kliniske retningslinjer for knæartrose er meget klare i anbefalingerne – uanset om man bor i Esbjerg eller Odsherred,« siger Mette Bryde Lind, der også hilser KL’s ønske om kronikerstrategi velkomment.

»Men vi vil gerne bede KL, og de øvrige aktører i sundhedsvæsenet, huske på, at kroniske sygdomme omfatter andet end de forebyggelige, livsstilsbetingede sygdomme som KOL, diabetes og hjerte-karsygdomme, som der er udarbejdet forløbsprogrammer for. Der er en lang række af sygdomme, som er kroniske, men som ikke kan forebygges eller får glæde af KRAM-indsatserne. Det er sygdomme som er fremadskridende, har et flukturerende forløb, og som man ikke kender årsagerne til, bl.a. leddegigt, SLE Lupus og rygsøjlegigt. Disse mennesker skal også behandles i det nære sundhedsvæsen og bliver berørt af de strukturelle ændringer vi forventer de næste år. Der mangler en indsatsen for disse mennesker i udspillet,” påpeger Mette Bryde Lind til slut.

Fra Hjerteforeningens direktør Kim Høgh lyder afslutnings-salutten mere resolut:

»Hjerteforeningen samarbejder i skrivende stund med flere kommuner, og vi står klar til at udvide samarbejdet. Kommunerne er en helt afgørende medspiller, så vores opfordring skal blot lyde: Tak for det taktiske oplæg … nu glæder vi os til at se en stærkere opstilling og et effektivt spil folde sig ud.«

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.