Omprioriteringsbidragets afløser er fundet Erstatningen for det omdiskuterede omprioriteringsbidrag er forhandlet på plads mellem kommunerne og staten. Der skal findes besparelser for 1 mia. pr. år, hvoraf halvdelen føres tilbage til statskassen.