Furesø er blandt de første kommuner, hvor medarbejderne på jobcentret er blevet uddannet til at have fokus på livsstil, sundhed og medicin i sagsbehandlingen.Foto: Furesø Kommune

Furesø vil inspirere sygemeldte til livsstilsændringer Medarbejdere på jobcenter er blevet uddannet i sundhedslederskab.

Furesø Kommune har givet 14 medarbejdere på jobcentret uddannelsen ‘Bæredygtigt Sundhedslederskab’. Medarbejderne arbejder med sygemeldte borgere, og uddannelsen øger deres kompetencer i forhold til at tale om sundhed og inspirere borgerne til livsstilsændringer. Kompetenceudviklingen er led i en større indsats til langtidssygemeldte borgere. Når sygemeldte borgere kommer til samtale i jobcentret, afdækker medarbejderne, hvilken hjælp borgeren skal have for hurtigst muligt at komme tilbage i arbejde. Fremover vil borgerne også få en sundhedscoachende samtale om sundhed, livsstilsproblematikker og nye vaner....