Følgegruppe skal styrke kronikerindsatsen En faglig følgegruppe skal sikre, at regeringens sundhedsstrategi ‘Jo før, jo bedre’ kommer til at gavne de danskere, der har risiko for at få – eller som allerede lever med kroniske sygdomme. Knasterne, der skal overkommes, ligger blandt andet i it og implementering af forløbsplaner i almen praksis.

6,5 mia. kr. har regeringen sat af til den samlede sundhedsstrategi ’Jo før, jo bedre’, der skal sikre tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår til alle. For at sikre et bredt perspektiv og en faglig ballast er der nedsat en følgegruppe, der består af bl.a. patientforeninger, fagfolk, regioner og kommuner, som med deres brede […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement