Flere fysioterapeuter skal styrke behandling af de svageste ældre Rehabilitering er et kernefokus på plejehjem i Esbjerg Kommune, der udbygger indsatsen med ansættelse af to fysioterapeuter.

Med 1,7 mio. kr. i bagagen fra satspuljen har Esbjerg Kommune videreudviklet et initiativ, der skal hjælpe de svageste ældre på kommunens plejehjem. Som et led i indsatsen har Esbjerg Kommune ansat to fysioterapeuter på plejehjemmet Margrethegården i Ribe. Her skal de hjælpe plejehjemmets svageste borgere i tværfaglige indsatser med fokus på at gøre borgeren […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement