Foto: Privat

Fagligt oplæg til 10-årsplan for psykiatrien prioriterer børn og unge Sundhedsstyrelsen præsenterer i dag det faglige oplæg for den 10-årsplan for psykiatrien, Socialdemokratiet gik til valg på i 2018. Hvis politikerne lytter til fagfolkene, står personer med de sværeste psykiske lidelser og børn og unge med psykisk mistrivsel i første række til at få bedre behandling. Børne- og ungdomspsykiatrisk formand glæder sig ved udsigten til tidligere diagnosticering.

Efter et langt forløb, der flere gange er blevet forsinket af COVID-19-pandemien, er det faglige oplæg for en 10-årsplan for psykiatrien nu endelig landet. 208 sider dækker bredt over ni forskellige temaer lige fra afstigmatisering til retspsykiatri. Oplægget indeholder bl.a. i alt 37 forskellige anbefalinger. Fem anbefalinger er ‘prioriterede indsatser’, som bør sættes i værk først: Opbygning af et let tilgængeligt tilbud af ensartet og høj kvalitet i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel; Styrkede indsatser til mennesker...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.