Diabetesbus kører ud til sjællandske kommuner
Steno Diabetes Center har fornylig overtaget det køretøj, som fremover skal køre som 'Diabetesbussen', fra det nedlagte mobile laboratorium på Sjællands Universitetshospital. Ledende overlæge på klinisk biokemisk afdeling Pierre Bouchelouche (foto) var i 2015 initiativtager til det mobile laboratorium.

Diabetesbus kører ud til sjællandske kommuner Mobil screeningsenhed skal tilbyde de mest sårbare borgere med diabetes i den sydlige del af Sjælland undersøgelser for diabeteskomplikationer.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement