Alle bør kende Wennberg Sundhedsvæsenet har en fornem tradition for forskning i, hvordan man behandler den enkelte patient, men en langt mindre – eller næsten manglende – tradition for systematisk forskning i, hvordan man organiserer den samlede indsats.