Kommunal visitator er rykket ind på Holbæk Sygehus
Mandag, tirsdag og torsdag møder kommunal visitator Helle Andersen ind på Holbæk Sygehus.

Kommunal visitator er rykket ind på Holbæk Sygehus Odsherred Kommune og Holbæk Sygehus har stor succes med fremskudt visitation, hvor kommunal visitator Helle Andersen tre dage om ugen rykker sit arbejde ind på sygehuset.

Mandag, tirsdag og torsdag møder kommunal visitator Helle Andersen ind på Holbæk Sygehus. Det gør hun, fordi de i Odsherred Kommune har lavet en ordning med fremskudt visitation. Nu møder Helle Andersen nogle af de komplekse borgere på sygehuset, hvor hun sammen med dem aftaler, hvilke behov borgeren har efter udskrivelse fra sygehuset.

Tidligere sad hun med plejeforløbsplanerne og læste dem elektronisk i kommunen. Men fra 22. september 2016 har Helle Andersen både haft sin gang i kommunen og på Holbæk Sygehus. Nu kan hun lettere håndtere sit arbejde.

»Borgerne blev ikke rigtig hørt tidligere. Der var det bare en tovejs kommunikation mellem kommune og sygehus. Nu går jeg ud og snakker med de mere komplekse borgere og nogle gange pårørende. Så kan jeg fortælle dem om kommunens tilbud, og vi kan lægge en plan efter udskrivelsen. Jeg koordinerer det med mine kollegaer i kommunen og opretter de ydelser, borgerne har brug for. På den måde er jeg som visitator lidt mere synlig, og jeg har borgeren mere med ind over beslutningerne. Jeg er ikke en visitator for borgerne, jeg er bare Helle,« siger Helle Andersen.

Styrket samarbejde og forståelse på tværs

Det var Stine Jarlfeldt, der er teamleder i visitationsteamet, der mente, at kommunen skulle i gang med den fremskudte visitation.

»Vi oplevede gentagne gange, at vi havde nogle ikke så succesfulde udskrivelser, hvor der var rod i medicinen og forskellige hængepartier, når borgen blev udskrevet. Jeg er selv uddannet visitator, og i tidernes morgen kom vi meget på sygehusene, og det at få lavet de gode aftaler og have det relationelle forhold under koordineringen, det betyder relativt meget,« siger hun.

Stine Jarlfeldt oplever, at den nye ordning har styrket samarbejdet og forståelsen mellem sygehus og kommune meget, og at Helle Andersen i sin funktion har kunnet været med til at afværge nogle konflikter, fordi hun netop har sin gang på sygehuset og har en koordinerende funktion mellem de to sektorer.  

Den opfattelse har Helle Andersen også.

»Det giver rigtig god mening for mig at komme ud at snakke med dem på sygehusets afdelinger, hvor jeg også få nogle kliniske briller på. Sygehuset har måske en opfattelse af, hvad der skal ske efter en udskrivelse, men min opfattelse er måske lidt anderledes og mere realistisk i forhold til, hvad borgeren møder,« siger hun.

Et eksempel kunne være madudlevering. Det er ikke noget sygehuset nødvendigvis lige tænker på, men Helle Andersen kender bedre til borgerens hverdag og ved, at det ville kunne være nødvendigt efter en udskrivelse.

Helle Andersen modtager også mange opkald fra pårørende eller kommunale instanser, hvor hun hjælper med lige at tjekke op på borgere. På den måde har hun en koordinerende funktion. Den funktion deler hun nu med en anden kollega, da ordningen med fremskudt visitation er blevet ændret til, at Helle Andersen hveranden uge er på sygehuset, mens en kollega tager de andre uger. 

Hurtigere patientforløb

Anita R Hall-Nørregaard Jensen er afdelingssygeplejerske på Geriatrisk afsnit på Holbæk Sygehus. Hun møder ofte Helle Andersen i sit arbejde og er rigtig glad for den fremskudte visitation.

»Vi har draget stor nytte af hende. Vi holder planmøder om alle vores patienter. Der drager vi stor fordel af, at hun kan komme ned fra dag til dag, for det får tingene til at flyde lidt nemmere,« siger Anita R Hall-Nørregaard Jensen.

Hun nævner bl.a. at Helle Andersen kan hjælpe med at besvare spørgsmål som, om der skal hjemmepleje til borgeren, om borgeren skal have medicin med hjem og alle mulige andre ting, der skal til, for at en udskrivelse kan lykkes. Derudover kan hun også hjælpe med at fortælle sygehuset, om kommunen har ledige aflastningspladser.

»Vi får hurtigere patientforløb, og patienterne ser et ansigt, der repræsenterer kommunen og fortæller, hvad de kan hjælpe med ude i kommunen. Vi har fået en bedre kvalitet, og vi fået øget flowet ud i kommunen,« siger Anita R Hall-Nørregaard Jensen og uddyber:

»Der sker også meget ved at have face-to-face kontakten. For der kan nemt blive en kløft mellem os på sygehuset og dem ude i kommunen. Den kan vi aflive ved at Helle går rundt, hun får ting til at ske.«

Skriv kommentar