Personlige mål skal forbedre rehabilitering i Slagelse Ved at sætte borgerens egne mål i centrum håber Slagelse Kommune, at flere ældre vil kunne fastholde eller højne deres funktionsniveau.

Et nyt litteraturstudie udført af forskere fra KORA viser, at det er afgørende for god rehabilitering af ældre, at den enkelte borger kan se sine egne mål og ønsker afspejlet i det forløb, han eller hun skal igennem. Det højner motivationen og giver bedre resultater end standardforløb, der ikke er individuelt tilpasset. Samme konklusion er […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement