Christian Freitag

Praktiserende læger undrer sig over plan for det nære sundhedsvæsen Med økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne blev der samtidig nedsat et udvalg, der skal se på det nære sundhedsvæsen. Til undren for de praktiserende læger, stod deres navn ikke på listen over medlemmer i udvalget.

Som en del af økonomiaftalen blev regeringen og regionerne enige om, at der skal laves en plan for det nære sundhedsvæsen. Og derfor skal der nedsættes et udvalg, som skal bestå af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet. Planen skal sikre sammenhæng mellem sygehuse, praksissektoren og kommuner, og derfor vakte det undren blandt de praktiserende læger, at de ikke var inviteret med i udvalgsarbejdet. Det siger formanden for de praktiserende læger, Christian Freitag. »Det er...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.