Ph.d.-studerende vil sætte den kommunale dokumentationspraksis under lup

Ph.d.-studerende vil sætte den kommunale dokumentationspraksis under lup De elektroniske omsorgssystemer er limen, der får organiseringen til at hænge sammen, mener udviklingssygeplejerske og ph.d.-studerende Julie Duval Jensen. Hvordan dokumentationen foregår i kommunerne, er der ikke meget viden om, og derfor vil hun undersøge den nærmere.

Den digitale dokumentationspraksis fylder meget i det kommunale sundhedsvæsen, men det gør forskningen om den til gengæld ikke.

Det har Julie Duval Jensen sat sig for at gøre noget ved. På baggrund af sine erfaringer som udviklingssygeplejerske og kvalitetskonsulent i Syddjurs Kommune har hun valgt at søge midler til en ph.d.-afhandling, som hun er i fuld gang med, der har fokus på netop den digitale dokumentationspraksis i sammenhængende borgerforløb

Vi mangler forskning, der viser, den vigtige rolle som hjemmeplejen har, og som viser den dokumentationspraksis, der foregår i både regi af serviceloven og sundhedsloven

Julie Duval Jensen, udviklingssygeplejerske og ph.d.-studerende

»Det handler for mig om at vise, hvordan den digitale dokumentationspraksis foregår i kommunerne, for den er ikke ret godt belyst. Jeg vil undersøge selve dokumentationspraksissen – ikke struktur gennem it-systemer, men strukturen i de tankesystemer og logikker, der sker blandt de sundhedsprofessionelle. Jeg vil belyse de konkrete handlinger, der sker, når sundhedsprofessionelle dokumenterer,« siger Julie Duval Jensen.

Hun har ikke opstillet en særlig hypotese i sin ph.d. om, at dokumentationen foregår eller skal foregå på en bestemt måde i kommunerne.

Hun har fundet studier om, hvordan journaler skrives og dokumenteres på sygehuse, men ikke nogle med kommunalt perspektiv. Hun håber, at hun med sin forskning kan lave nogle anbefalinger, der kan forbedre den praksis, der foregår.

»Vi mangler forskning, der viser den vigtige rolle, som hjemmeplejen har, og som viser den dokumentationspraksis, der foregår i både regi af serviceloven og sundhedsloven,« siger hun.

Dokumentation og behandling hænger sammen

Men hvorfor er det så vigtigt at få mere viden om den digitale dokumentation i kommunerne? Det har Julie Duval Jensen et tydeligt svar på:

»At dokumentere digitalt betyder, at der sker en standardisering, hvilket fordrer, at man udfører de rette arbejdsgange. De elektroniske omsorgssystemer er limen, der får organiseringen til at hænge sammen,« siger hun.

De sundhedsprofessionelle bruger de elektroniske omsorgssystemer til at planlægge, beskrive og koordinere konkrete behandlingsforløb. Det gør de mange gange, hver gang de er på vagt.

»Personalet bruger en stor procentdel af arbejdstiden i systemer med data, og det kan man så diskutere om er nyttig tid eller spildt tid. Men det er sikkert, at det personalet gør med hjælp fra dokumentationssystemer, betyder rigtig meget for behandlingstiden og omsorgen i forhold til borgeren. Det at anskue behandling, pleje og omsorg som noget andet end dokumentationspraksis er i min bedste overbevisning en forkert præmis,« siger Julie Duval Jensen.

For tingene hænger ifølge hende uløseligt sammen. Hvis der er lavet et ordentligt dokumentationsarbejde, så bliver opgaven lettere at løse for den næste medarbejder fra hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen, der dermed ved, hvad opgaven er, og hvad de skal være opmærksomme på i forhold til borgeren.

Derudover betyder det også, at borgeren ikke skal genfortælle sin situation, hver gang en ny medarbejder kommer.

Observere dokumentationen

Ph.d.-forløbet begyndte i februar 2020, og det første år har Julie Duval Jensen brugt på at danne sig et historisk overblik over den digitale dokumentationspraksis. Andet år indleder hun med at tage på feltarbejde i det kommunale sundhedsvæsen for at undersøge, hvordan dokumentationen rent faktisk foregår. Når coronasituationen altså tillader det.

Det at anskue behandling, pleje og omsorg som noget andet end dokumentationspraksis, det er i min bedste overbevisning forkert præmis

Julie Duval Jensen, udviklingssygeplejerske og ph.d.-studerende

»Jeg vil gerne se, hvad der foregår i praksis, og jeg vil holde øje med, hvad medarbejderne gør i borgerens hjem udover de handlinger, de dokumenterer. For jeg er sikker på, at den sammenhæng, der findes i borgerforløbene, ikke kun sker på grund af den digitale dokumentationspraksis. Andre gange kan det ske via en post-it eller et opkald, og det er der jo ingen, der kan måle på,« siger hun.

Julie Duval Jensen skal følge personalet helt tæt på i borgerens eget hjem for at se, hvordan de både dokumenterer på mobil, tablet og måske en computer, når de er tilbage på kontoret.

»Dokumentationen foregår meget fleksibelt i dag. Vi skal bare også huske, at de sundhedsprofessionelle dokumenterer i en kompleks virkelighed med mange interessenter og holdninger til den rette måde at dokumentere på,« siger Julie Duval Jensen.

»I den perfekte verden dokumenterer de sundhedsprofessionelle på den måde, der bedst muligt kan understøtte organiseringen af borgerforløbet og den faglige behandling. Selvom vi er langt fremme i Danmark med sundhedsfaglig dokumentation, har vi stadig ikke fundet frem til den rette dokumentationspraksis,« fortsætter hun.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.