Overdrivelse… … fremmer forståelsen, siger man. Men er det nu helt rigtigt?

Når man hører om diktatorer og præsidenter i eksotiske lande, der bliver valgt med 99 pct. af stemmerne, trækker vi lidt på smilebåndet.

Når vi i husstandsomdelte aviser læser om kendte personer, der er blevet 100 pct. fri for deres gigtsmerter efter indtagelse af diverse kosttilskud, er vi noget skeptiske over for validiteten af deres udsagn.

Så man spærrer øjnene ekstra op, når der på forsiden af landets aviser og i de elektroniske mediers bedste sendetid udbasuneres et budskab om, at 99 pct. af alle patienter på plejehjem ikke får den korrekte medicin.

Det er noget, der giver røde ører blandt alt sundhedsfagligt personale — sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter sniger sig flove hjem i ly af mørket, og lægerne burde skamme sig, at de sådan udsætter deres patienter for livsfare.

Men apotekerne står heldigvis klar til at hjælpe, og det var da også dem, der havde lavet undersøgelsen med den opsigtsvækkende konklusion.

Jeg har læst rapporten og kan berolige læserne med, at så galt er det heller ikke fat. Man har omhyggeligt håndplukket de patienter, man ville undersøge — for eksempel er de patienter, der inden for en tremåneders periode har fået lavet medicingennemgang af egen læge, udeladt — de terminale patienter, som er under ekstra opsyn, ligeledes. Patienter med få lægemidler er heller ikke medtaget, så allerede her er budskabet — 99 pct. af alle plejehjemsbeboere får forkert medicin — helt misvisende.

Det næste, man kan konstatere, er, at ordet ‘fejl’ nok skulle erstattes med ‘fund’, som det da også hedder i rapporten. Et fund kan være, at patienten får PPI-præparater, uden at man har verificeret et mavesår. Når man har patienter på plejehjem, ved man, at de dårligt kan komme hjem fra en kirurgisk afdeling uden et sådant præparat. Det forsøger vi så at udtrappe – ikke altid med held. Det er et fund. At man får paracetamol med kort halveringstid i stedet for retarddoseret er et fund.

Andre håndkøbspræparater som laxantia kan også gives mere hensigtsmæssigt ifølge rapporten, og det er da alt sammen også rigtigt — men holder det til overskriften, at 99 pct. af alle plejehjemsbeboere får forkert medicin.

Nej — det virker utroværdigt og skygger i virkeligheden for det budskab, som jo er rigtigt nok. At beboere på plejehjem får meget medicin — måske nogle gange for meget, er vi vist enige om. At det som beskrevet i indledningen af rapporten forbedrer helbredet at reducere mængden af medicin, er nok at tage munden for fuld.

Men en fælles indsats for at gennemgå medicinen hos plejehjemspatienterne skal apotekerne være velkomne til at bidrage med — jeg tror også, personalet og beboerne på plejehjemmene vil få udbytte af det.

Men et fornuftigt samarbejde bygger på evidens og gensidig respekt — ikke på skrækpropaganda i medierne.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.