Nytårsforsæt: Mindre dokumentation – eller bedre dokumentation? Måske skal regeringen ikke kigge på mindre dokumentation i sig selv, men i stedet se på bedre dokumentation og have øje for, hvad der reelt understøtter borgeren og patientsikkerheden.

Here we go again! Nyt år, ny variant. Vi er trætte. Af corona, Delta, Omikron, af uvished og usikkerhed, af at starte forfra og ingen vegne komme, af at være syge, at kolleger er syge … bare trætte.

Men hey: det er et nyt år, og året er kun knap en måned gammelt, og statsminister og ældreminister har sagt at de vil afskaffe dokumentation. Så der er lys forude. Eller hvad?

I forbindelse med fejringen af det nye år er det for nogen en sammenbidt tradition at lave et nytårsforsæt. Nogle kommer – uforvarende eller bevidst – til at kalde det et nytårsfortsæt.  Og det kan jo give mening at tale om fortsættelse, når det er det samme vi har som indsatsområde. I det lys kan man kalde statsministerens og ældreministerens løfte om at komme unødig dokumentation i ældreplejen til livs en fortsættelse, for der er næppe nogen regeringer, der ikke har haft det på ønskelisten.

Det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke kan lykkes denne gang. Nogle gange lykkes nytårsforsætter jo. Men hvad skal der til for at vi får bugt med den unødige dokumentation?

Dokumentation som koordinering og overdragelse

Snarere end at ræse ud og forbyde at man registrerer dette eller hint, er det værd at blive lidt i analysen af, hvad det er for noget dokumentation, der skal på skafottet. Det kræver systematik og fokus, meget skal foregå lokalt, og der er gode erfaringer at trække på.

Der er en grund til, at patientforeninger ofte udtrykker frustration over, at borgerne skal være deres egne koordinatorer

Sammen med Sønderborg Kommune har Dansk Selskab for Patientsikkerhed gennem det sidste ca. 1,5 år, i regi af projekt under Sundhedsstyrelsen om at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, set på, hvilken dokumentation, der findes, hvad der giver mening for medarbejderne og hvilke løsninger de peger på. Det giver nogle indikationer på, hvad der går galt, forud for at dokumentationen tager overhånd på nogle områder.

Noget af det, vi kan se i Sønderborg er, at det vi kalder dokumentation i lige så høj grad, dækker over koordinering og overdragelse – og dermed også bliver et symptom på nogle opgaver med en høj grad af kompleksitet, fordi flere systemer og aktører skal arbejde sammen om borgeren.

Når vi taler dokumentation, skal vi også huske, at der sidder en borger, som ofte farer vild: der er en grund til, at patientforeninger ofte udtrykker frustration over, at borgerne skal være deres egne koordinatorer. For medarbejderne mangler der i nogle sammenhænge overblik, fordi oplysninger skal findes flere steder eller – i nogle tilfælde – at adviser sendes flere gange, til flere grupper, uden at der stoppes op og overvejes hvorfor.

Dokumentation er vigtig for patientsikkerheden

En anden pointe er, at frustration over systemer, der ikke understøtter arbejdsgangene, at man ikke har de hjælpemidler, der skal anvendes, eller at papirskemaer ikke er blevet til elektronisk understøttede arbejdsgange. Indimellem er det sågar helt banalt, at IT-netværket ikke er stærkt nok. Kom nu – fiks det!

Selvom man havde al tid i verden er det jo tudetosset at dokumentere flere gange eller at man ikke har den IPad, ikke kan komme på nettet eller at devices mangler strøm ved vagtstart osv. Den slags ”sten i skoen” bliver over tid til substantielle frustrationer.

Faktisk ses der også, at der er områder, hvor vi ikke har tilstrækkelig dokumentation, f.eks. i forhold til overblik over borgerens tilstand og i forhold til at understøtte revurderinger af indsatser. og så har vi slet ikke talt om det tværsektorielle!

Dokumentation er vigtig for patientsikkerheden. Ikke for meget dokumentation – det kan være kontraproduktivt i forhold til patientsikkerhed, men den rigtige dokumentation, på det rigtige tidspunkt, der har fokus på de problemer, der skal løses. I den forbindelse er der også en opgave for ministerierne i at se på, hvordan henholdsvis servicelov og sundhedslov understøtter praksis.

Mange problemer i relation til dokumentation vil være ens på tværs af kommuner. Så måske er det ikke mindre dokumentation i sig selv, vi skal se på – men bedre dokumentation og have øje for hvad der reelt understøtter borgeren og patientsikkerheden.

Godt nytår – og held og lykke til os alle med nytårsforsætterne!

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.