Thomas Adelskov

Ny service til kronisk syge skal vende borgernes sygdomsforløb om En ny døgnbemandet service til borgere med kronisk sygdom skal forsøge at slå ring om borgeren, så denne ikke oplever at gå spidsrod mellem de forskellige tilbud. »De skal have en mere fast kontakt ind i systemet,« siger Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune.

En af de helt store udfordringer inden for sundhedsvæsenet er kronisk sygdom, hvilket cirka en tredjedel af landets befolkning lever med. En velkendt problematik er, at patienterne modtager forskellige indsatser fra det kommunale- samt regionale sundhedsvæsen.

Det har fået Region Sjælland til at indgå et nyt samarbejde med Odsherred Kommune i det nordvestlige Sjælland. Initiativet går under navnet PreCare, som er en ny personcentreret kronikerservice, hvor borgerne har adgang til systemet 24 timer i døgnet alle ugens syv dage. Bag servicen sidder sygeplejersker og læger i en udgående funktion fra Holbæk Sygehus klar til at rykke ud til patienterne.

Det skal sikre borgerne en hurtig svartid, hvis de bliver ængstelige i forbindelse med deres sygdom og derudover skabe en koordineret indsats mellem region og kommune; en indsats der i de fleste tilfælde vil foregå hjemme i borgerens eget hjem. På den måde forventer initiativtagerne at undgå et betydeligt antal indlæggelser.

Thomas Adelskov (A), borgmester i Odsherred Kommune, slår fast, at PreCare blandt andet er sat i verden for at undgå, at en borger får flere diagnoser fra de forskellige besøg ved sundhedsvæsenet.

»Det her projekt har i realiteten det hovedformål, at borgere, der har én kronisk sygdom, ikke ender med at få flere kroniske livsstilssygdomme. Vi håber, at vi kan hjælpe borgeren til selv at beherske sin sygdom bedre, så en borger ikke går fra at have én diagnose til at have to, tre eller måske endnu flere diagnoser,« siger Thomas Adelskov.

Fremtidens måde at løse sundhedsmæssige opgaver

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, mener, at nye initiativer som PreCare er kommet for at blive.

»Det er fremtidens måde at løse en stor del af de sundhedsmæssige opgaver, som vi kommer til at stå overfor. Vi har i Region Sjælland en målsætning om, at vi vil hjælpe langt flere borgere tæt på der, hvor de bor, og vi vil være stærkere i forebyggelsen i samarbejde med kommunen. Og der er det her et rigtig godt eksempel, for vi kommer tættere på borgeren samtidig med, at vi har mulighed for at sende sygeplejerske og læge ud,« siger Heino Knudsen.

Regionsrådsformanden peger også på, at de med den nye service ønsker at skabe større tryghed for borgerne, fordi de hele tiden kan komme i kontakt med deres rigtige læge.

Adspurgt til om regionerne har ressourcer til at have udgående personel stående klar mener Heino Knudsen, at de simpelthen ikke har råd til at lade være.

»Det skulle jo gerne give den effekt, at vi bruger ressourcerne mere målrettet og rigtigt. I alle de tilfælde, hvor vi ville kunne undgå en indlæggelse, sparer vi en enorm belastning blandt andet inde på sygehusene. Så faktisk har vi nærmest ikke personale nok til at lade være,« siger Heino Knudsen.

Borgeren skal ikke løbe spidsrod

Thomas Adelskov betoner vigtigheden af, at borgeren ikke må fanges i et tomrum mellem systemerne.

»Det skal ikke være borgeren, der løber spidsrod mellem vores tilbud, altså regionens og kommunens, det skal være os, der prøver at slå ring om borgeren,« siger Thomas Adelskov og fortsætter:

»De skal have en mere fast kontakt ind i systemet, for i dag render de fra den éne læge med ét problem, en anden læge med et andet problem og en specialist med et tredje problem. Men der er ikke rigtig nogen, der har hånd om hele sygdomsforløbet. Det vil vi gerne forsøge her ved at slå mere ring om borgeren og få vendt borgerens livsforløb om,« siger Thomas Adelskov.

Kommunal Sundhed: Hvad ligger der i, at I gerne vil vende borgerens livsforløb om?

»At vi gerne vil ind noget tidligere og se, om vi ikke kan klæde borgeren på til bedre selv at mestre sin kroniske sygdom. Så man som eksempelvis KOL-patient ikke udvikler andre typer af følgesygdomme. Det gør vi her en indsats for at undgå ved at skabe kontakt til borgeren så tidligt i forløbet som muligt og dermed få vendt forløbet om.«

Det samlede projektbudget for PreCare ligger på 21 mio. kroner, hvoraf de 15 mio. kr. kommer fra Fonden for Innovation og Erhvervsudvikling i Region Sjælland.

Skriv kommentar