Mange udfordringer for samarbejdet mellem sektorer Syv udfordringer for samarbejdet mellem sygehuse og kommuner skal overkommes, hvis kløften mellem sektorerne ikke skal blive for stort, og borgere ikke tabes derned.

KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – har listet i alt syv udfordringer, som kommunerne og hospitalerne må arbejde på, hvis deres samarbejde skal blive en succes.

Udfordringerne er: konflikterende styring, usynlige resultater, tidskrævende processer, kritiske it-problemer, gråzoner i opgaver og ansvar, svær implementering og spredning og manglende intern koordination.

Det skriver altinget.dk.

Den største udfordring for samarbejdet mellem sygehuse og kommuner er den første – de forskellige måder, sektorerne bliver styret på. Både økonomisk og lovmæssigt er de to instanser bygget op helt forskelligt.

Det påpeger seniorprojektleder og Christina Holm-Petersen fra KORA, der er en af forfatterne bag KORAs undersøgelse.

»Den største udfordring er, at der er tale om to forskellige instanser, der styres på forskellige måder – ikke mindst økonomisk, men også lovgivningsmæssigt,« siger Christina Holm-Petersen til altinget.dk og fortsætter:

»Det betyder, at man godt kan lave nogle overordnede principper for samarbejde. Men jo tættere du kommer på et helt konkret samarbejde i dagligdagen, hvor det, du laver, bliver mere integreret, jo større udfordringer får det både økonomisk og lovgivningsmæssigt,« siger hun.

I undersøgelsen konkluderer forfatterne også, at målstyringen peger i vidt forskellige retninger, der modarbejder hinanden. Sammenhæng på tværs af sektorerne er et af ledernes mål, men samtidig skal de også levere resultater i deres egen sektor.

Derfor skal politikerne skabe et nyt samarbejdsrum, hvor forhindringerne for samarbejdet er brudt ned.

»[Økonomisk incitamentstyring] gør det besværligt, fordi man oftest bliver straffet for at arbejde sammen. Der er ikke lagt gulerødder ind i systemet, der gør det attraktivt at arbejde sammen,« siger Christina Holm-Petersen.

Nogle kommuner og sygehuse har dog fået det til at fungere. Og hemmeligheden bag den succes er at sætte borgeren i centrum.

»Hvis man kunne styrke brugerinddragelsen i retning af, at der i højere grad kommer fokus på borgeren, og hvor de forskellige systemer slutter sig sammen omkring det, kan det også være med til at løse problemerne. Men det er svært, så længe der er økonomiske og lovgivningsmæssigt barrierer,« siger hun.

Skriv kommentar