Kommuner sætter tre mål for sundhedsarbejdet Kommunerne i Hovedstaden har defineret de tre vigtigste mål for det kommunale sundhedsarbejde.

De 29 kommuner i KommuneKontaktRådet (KKR) i hovedstadsområdet har fastlagt tre mål på sundhedsområdet, som kommunerne skal arbejde sammen om på tværs af kommunegrænser.

De tre mål er:

  • En fælles plan for akutfunktioner til borgere og fysiske sygdomme
  • Større klarhed om tilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand
  • Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge

Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund og formand for KKR Hovedstaden, mener, at kommunerne har brug for at have nogle fælles mål.

»Kommunerne får en større rolle på sundhedsområdet med den udvikling, der er i gang, hvor hospitalerne bliver mere og mere specialiserede, og indlæggelsestiden bliver kortere. Det medfører flere sundhedsopgaver til kommunerne, og derfor er det vigtigt for os at bygge et apparat, hvor vi kan kigge på, hvad der er det vigtigste, vi arbejder med inden for sundhed i kommunerne. Og der peger vi på tre områder med vores mål,« siger Steen Christiansen.

Ét af målene er en fælles plan for kommunernes akutfunktioner.

»Det handler ikke om, at vi skal blive enige om en fælles løsning på akutfunktioner. Lige nu handler det om, at vi skal se på, hvordan vores akutfunktioner fungerer, og måske kan man ud fra det forestille sig, at der kan være en fælles standard på tværs af vores 29 kommuner. Vi skal skabe en erfaringsdeling om, hvordan en akutfunktion kan fungere bedst, siger Steen Christiansen.

Det behøver ikke være alle hovedstadens 29 kommuner, der arbejder sammen og deler erfaringer fra begyndelsen. Steen Christiansen forestiller sig, at man i de kommunale klynger kan lægge ud med at dele erfaringer. Det skal de arbejde med i to til tre år, og derefter skal de overveje, hvordan den bedste akutfunktion er.

»Vi skal bruge målene til at se på en del af de samlede sundhedsopgaver og sætte mål og retning efter, hvad vi arbejder med, når vi samarbejder og deler viden med de andre kommuner i klyngerne. Jeg ser det her som et smukt eksempel på, hvordan kommuner kan samarbejde til fælles bedste for borgerne,« siger KKR-formanden.

Steen Christiansen forklarer, at der vil blive nedsat tid til samarbejdet med målene, og at det skal indarbejdes i sundhedsplanerne. I KKR Hovedstaden vil de sørge for at følge op på arbejdet.

I øjeblikket skal de tre mål sendes ud til alle kommunalbestyrelser, som skal godkende dem. Derefter kan det politiske arbejde begynde.

Steen Christiansen forventer, at målene vil blive godkendt, så arbejdet med dem kan begynde efter sommerferien.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.