Kommuner får penge til at hjælpe gravide misbrugere Kommuner kan nu via ny satspulje søge penge til at undersøge, hvordan gravide misbrugere bedst kan støttes til at droppe misbrug, så de ikke påfører deres børn alvorlige medfødte rusmiddelskader.

Hvert år fødes mellem 50-100 børn med abstinenser som følge af mødrenes afhængighed af stoffer eller alkohol, og i gennemsnit får 11-13 børn pr. årgang stillet diagnosen føtalt alkoholsyndrom (FAS), som er den alvorligste alkoholskade. Disse tal vurderede regeringen sidste år til at være toppen af isbjerget – mange flere vil nemlig kæmpe med helbredsproblemer og skader livet igennem, uden at skaderne bliver kædet sammen med et forbrug af alkohol eller stoffer under morens graviditet. Landets kommuner kan nu søge...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.