Ny afdeling på Vejle Sygehus prioriterer tæt samarbejde med kommunerne om palliativ pleje af terminale kræftpatienter Når kræftpatienter bliver erklæret terminale og afsluttes fra onkologisk afdeling på Vejle Sygehus, står overlæge Kristin Enevoldsen og resten af Afsnit for Åbne Indlæggelser sygehuset klar til at overtage, når patienterne har brug for palliativ hjælp og pleje. På afdelingen har man prioriteret tværsektorielt samarbejde om patienterne og værdifulde sparring med hjemmeplejen i kommunerne.