Kommune åbner sengepladser på Nordsjællands Hospital

Kommune åbner sengepladser på Nordsjællands Hospital Frederikssund Kommune åbner sengeafsnit på Nordsjællands Hospital, hvor borgere kan deltage i genoptræning i kommunalt regi.

Fredag 6. februar slår Frederikssund Kommune dørene op til et nyt rehabiliteringstilbud på Nordsjællands Hospital i Frederikssund.

Det er resultatet af en aftale mellem Region Hovedstaden og kommunen, der har lejet sig ind i ledige lokaler på sygehuset, hvor borgere fremover kan deltage i genoptræning i kommunalt regi.

Rehabiliteringsafdelingen råder over seks stuer til fire senge og seks stuer til to senge, og indrettes med 24 sengepladser med mulighed for midlertidigt at udvide med yderligere 12 senge, hvor borgere tilbydes pleje, omsorg, behandling og palliation gennem et tværfagligt tidsbegrænset rehabiliteringsophold.

»Et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor hospital, almen praksis og kommunerne arbejder sammen om bedst mulig behandling for borgerne er det bedste tilbud til borgerne og samfundsmæssigt den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning. Når de kommunale Rehabiliteringspladser er på hospitalet giver det mulighed for at udnytte de synergier, der opstår, når vi arbejder side om side. Borgere vil kunne overdrages direkte fra hospitalsafdeling til kommunal afdeling, læringsmiljøer og kompetenceudvikling,« siger Birte Grothe, sundhedschef i Frederikssund Kommune.

Kommunen forventer, at et gennemsnitligt ophold vil være 14 dage, mens akutte ophold ventes at være af to til fem dages varighed.

Målsætning for den nye kommunale rehabiliteringsafdeling er at forebygge, at færdigbehandlede patienter bliver unødigt længe på hospitalet, ligesom det også er ambitionen at reducere antallet af genindlæggelser og behovet for efterfølgende hjælp og støtte blandt borgere, der har været behandlet på rehabiliteringsafdelingen.

Lejeaftalen udløber 31. december 2020, og den årlige leje udgør i 2015 998.000 kr. ekskl. moms.

Skriv kommentar