Indsigt i hinandens fagligheder og arbejdsområder kan give bedre muligheder for at sætte fælles mål sammen med de ramte og deres pårørende, og det vil kunne skabe større sammenhæng mellem de indsatser, der skal hjælpe den hjerneskadede tilbage til en dagligdag., skriver Helle Høstrup blandt andet.

Kan forskellige faggrupper lære at bruge forskellighederne konstruktivt? Region Hovedstaden gør et nyt forsøg på at etablere et tværfagligt forløb om genoptræning og rehabilitering efter hjerneskade.

Strukturreformen i 2007 blev på mange måder et startskud til den store omlægning af hospitalsbehandling.  Siden er indlæggelsestider blevet stadig kortere, og mere og mere er omlagt til praktiserende læge og det kommunale sundhedsvæsen.  En del af den udvikling er en direkte følge af optimerede patientforløb, hvor smertebehandling, kostoptimering og tidlig mobilisering fik sengeliggende patienter ud af sengene og tidligere hjem.  Hvor genoptræning tidligere blev varetaget på hospitalerne, blev næsten hele ansvaret for både genoptræning og rehabilitering flyttet til de...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.