Innovation bliver pensum for SOSU-assistenter

Innovation bliver pensum for SOSU-assistenter Plejesektoren ønsker sig mere kreative medarbejdere, der kan skabe værdi for både borgere og kommunen. Det behov skal en ny innovationslinje på Social- og Sundhedsskolen Fyn imødekomme.

Der er brug for medarbejdere, der har fokus på nytænkning og som kan få og udføre de gode idéer, der kan forbedre kommunernes omsorgsarbejde.

Så klar var beskeden fra den lokale plejesektor, da Social- og Sundhedsskolen Fyn bad dem om inspiration, fordi de skulle oprette en ny linje på uddannelsen.

»Vi var en del af projektet Syddanske Talenter, der handlede om at ‘tone’ uddannelserne i en bestemt retning. Vi skrev derfor ud til kommuner og regioner for at høre, hvilke kompetencer de gerne så hos sosu-assistenterne, og de fleste tilbagemeldinger drejede sig på den ene eller anden måde om innovation. Derfor startede vi en innovationslinje i november 2014,« fortæller Søs Andersen, der er teamleder ved Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Hele 85 elever søgte en af de 25 pladser på den nye innovationslinje, og Søs Andersen er ikke i tvivl om, at uddannelsen rammer ned i et behov og en interesse hos både eleverne og deres fremtidige arbejdsgivere.

»Eleverne kan næsten ikke få armene ned; de synes, det er svært, men spændende, og som underviser kan man mærke en stor motivation og energi,« siger Søs Andersen og tilføjer, at også de fremtidige arbejdsgivere er begejstrede:

»Vi har holdt nogle temadage for dem, og de synes, det er meget interessant! En del har henvendt sig og sagt, at de gerne vil have sådan en elev. Mange steder har man jo allerede sat innovation på dagsordenen, men det er ikke ført ud i livet som konsekvent måde at tænke og handle på. Derfor vil man gerne have en elev, der kan arbejde på den måde,« siger hun.

Ny pædagogik

Der er ingen tvivl om, at der er efterspørgsel på nye måder at tænke på i den danske sundhedssektor.

Erkendelsen af, at efterspørgslen på sundhedsydelser stiger, mens der kommer færre ressourcer har betydet, at ord som innovation og nytænkning præger mange konferencer, rapporter og arbejdsgrupper.

Med den innovative sosu-uddannelse bliver der lagt op til, at de innovative løsninger lige så godt kan opstå ude i praksis.

»Grundlaget er selvfølgelig, at eleverne skal opnå samme kompetence– og fagmål som de andre sosu-elever, men vi har skitseret nogle innovationskompetencer, som de skal nå: De skal kunne starte innovative processer i praksis, kunne gå ud og gå forrest, føre ting igennem og blive ved at have fokus på projekterne. Det har krævet en anderledes pædagogik, som vi har fået et langt kompetenceudviklingsforløb i som undervisere: Vi arbejder ud fra ‘det innovative spørgsmål’, og har ikke så meget fokus på at problematisere, men på, hvad vi vil opnå. Eleverne skal søge viden, idéudvikle, produktudvikle og til sidst ‘bygge’ deres produkt – i nogle tilfælde helt bogstaveligt,« forklarer Søs Andersen.

Det første hold på innovationsuddannelsen er netop kommet tilbage fra praktikophold, og skal nu igang med at finde løsninger på de konkrete udfordringer, de har mødt i deres praktik.

Den nye uddannelse bliver løbende evalueret gennem spørgeskemaer og fokusgrupper med elever, lærere og praktiksteder.

Kan forbedre fagets image

De elever, der er blevet optaget på innovationslinjen, er valgt ud fra et ønske om, at de skal have lidt bredere kompetencer, både på det faglige eller det personlige plan.

Og Søs Andersen oplever, at det generelt er nogle lidt anderledes elever, der henvender sig til hende og kollegerne for at høre om innovationslinjen.

»Det er nogle lidt anderledes typer, der ringer, end hvad vi typisk ser på social- og sundhedsuddannelserne, og de er meget interesserede. Det her kan måske være det, der får dem til at søge, og på længere sigt kan innovationslinjen måske være med til at vise, at social- og sundhedsuddannelsen kan være andet og mere, end hvad mange forbinder den med.«

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.