Region lover epikriser senest 24 timer efter udskrivelse Ny sundhedsaftale i Region Hovedstaden betyder, at det skal være slut med at vente på epikriser. Fremover skal epikrisen være sendt til egen læge senest dagen efter udskrivelse fra hospitalet.

Praktiserende læger skal modtage en epikrise senest dagen efter, at en patient bliver udskrevet fra hospitalet. Det gælder, hvis der er tale om patienter, der har brug for fortsat behandling hos egen læge eller i kommunen.

Sådan lyder en af visionerne i Region Hovedstadens sundhedsaftale, som de politiske partier er blevet enige om, og som nu skal godkendes i Sundhedsstyrelsen. Den gælder fra 2015 til 2018.

Hvis patienten udskrives inden kl 12, skal epikrisen fremsendes til egen læge samme dag. Tidligere havde hospitalet tre dage til at få skrevet og afsendt epikrisen, men det har givet problemer, at egen læge i mødet med patienten, de pårørende eller eventuelt plejepersonale i mange situationer, ikke har været vidende om, hvilken behandling patienten havde modtaget på hospitalet.

Derfor er det nødvendigt at udarbejde epikriserne hurtigere, siger Per Seerup (S), som er formand for Sundhedskoordinationsudvalget, der er hovedansvarlig for udarbejdelsen af sundhedsaftalen.

»Vi har længe hørt på, at det har været svært utilfredsstillende, at epikrisen først er kommet flere dage efter udskrivelsen,« siger Per Seerup.

»Når en patient udskrives, ringer kommunen tit til patientens egen læge for at høre til de ændringer, der måske er sket i medicineringen. Og hidtil har den praktiserende læge ikke kunnet give et klart svar, fordi der ikke har været en epikrise. Det skaber irritation hos både lægen og plejepersonalet. Og det skaber usikkerhed hos patienten, for hvorfor ved man ikke, hvad der er sket andre steder i systemet,« siger Per Seerup.

Han er klar over, at det kan blive en udfordring at overholde målet, og det er derfor, at den nye deadline i første omgang ikke gælder alle patienter, der udskrives.

»Og så skal der gøres opmærksom på, at de ansatte på hospitalerne skal se det som en måde at hjælpe den næste i behandlingssystemet med at hjælpe patienten bedst muligt. Det er en menneskelig og behandlingsmæssig indsats,« siger Per Seerup.

Han tror, at det vil medføre en langt større patienttilfredshed, når epikriserne er tilgængelige hos egen læge hurtigere.

»Det er ikke unormalt, at patienten har en anden opfattelse af, hvad der skal gives af medicin, end hvad der i virkeligheden er besluttet. På denne måde kan egen læge give oplysninger på et oplyst grundlag. Og hvis medicindosis er blevet ændret kan lægen se det i epikrisen og forklare, hvad grunden til det er,« siger Per Seerup.

Christian Freitag er formand for de praktiserende læger i Region Hovedstaden, og han ser det som en stor forbedring, hvis epikriserne for den givne patientgruppe fremover bliver afsendt inden for et døgn efter udskrivelse.

»Der, hvor det typisk har givet problemer, er, når vi bliver kontaktet meget tidligt efter udskrivelsen. Patienten kan have fået det dårligere. Og så sidder vi der og ved ingenting. Hvis det kan lykkes at komme i nærheden af et døgns epikrisetid, vil det være rigtig godt, og det vil betyde meget, fordi der ofte kan opstå en uklar situation, hvor konsekvensen kan være, at vi ikke træffer den bedste beslutning for patienten. Et af tvivlsspørgsmålene kan være, om patienten skal indlægges igen. Vi er lidt mere defensive, fordi man ikke ved, om patienten skal indlægges igen. Vi er lidt mere defensive, når vi ikke ved, hvad der er foregået på hospitalet,” siger Christian Freitag og fortsætter:

»Det er et fantastisk godt tiltag, men vi er klar over, at det nok vil give problemer for afdelingerne i perioder med spidsbelastninger. Det er et godt og ambitiøst mål, der handler om sammenhængen mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner,« siger Christian Freitag.

Skriv kommentar