30 mio. kr. skal øge kendskab til kommunale tilbud Ny politisk aftale giver 30 mio. kr. til at forbedre sammenhængen mellem sektorerne, når det kommer til forebyggelse. Kommunerne får dog ikke del i pengene, der blandt andet gå til at øge kendskabet til kommunale tilbud.

Marlene Borst Hansen, Radikale Venstre.
Marlene Borst Hansen, Radikale Venstre.

Hr. Hansen sidder i hjerteambulatoriet på hospitalet. Det står ikke for godt til, blandt andet fordi han er ryger og overvægtig.

Kardiologen kigger i sine papirer, rynker brynene og bemærker, at hr. Hansen da også bør stoppe med at ryge, hvis han ellers har sit helbred kært. ‘Du kan nok finde et rygestopkursus i din kommune’, siger kardiologen, og hr. Hansen nikker.

Men så sker der ikke mere, for hr. Hansen har nok at gøre med at få hverdagen til at hænge sammen, så han får aldrig ringet til kommunen, der ellers både kunne have hjulpet ham med et rygestop og med at få styr på kostvanerne.

Havde kardiologen i stedet sendt hr. Hansen ud til en af afdelingens sygeplejersker, der havde booket ham ind på et rygestopkursus i kommunen, kunne det være, at historien var blevet anderledes.

Derfor går 30 ud af de 194 mio. kr. til at forbedre sammenhængen mellem sektorerne, når det kommer til forebyggelse.

»Mange af de patienter, som har været igennem et udrednings- eller behandlingsforløb på sygehusene eller ved egen læge, er motiverede for at lægge de dårlige vaner på hylden og leve mere sundt, men de har brug for støtte, og de kender ofte ikke de tilbud, kommunerne stiller til rådighed. Derfor skal læger og sygeplejersker være bedre til at fortælle om de tilbud, der findes, og henvise til dem,« siger sundhedsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

Manglende kendskab

Som tingene er i dag, er der en udbredt mangel på sammenhæng mellem sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud – et forhold, der i høj grad medvirker til at fastholde ulighed i sundhed, fordi de borgere, der oftest er i kontakt med sygehusvæsen og egen læge, også ofte er de borgere, der ville få størst gavn af de kommunale forebyggelsestilbud.

»Det er et kæmpeproblem, at hverken sygehusene eller de praktiserende læger kender nok til de kommunale tilbud. Man kan jo ikke formidle noget, man ikke ved findes. Forudsætningen for, at vi kan skabe en sammenhængende forebyggelsesindsats er altså kendskab, og derfor er en del af de 30 millioner, vi giver til indsatsen, dedikeret til at øge kendskabet til kommunale tilbud på hospitaler og hos de praktiserende læger,« fortæller Malene Borst Hansen, der er sundhedsordfører for Radikale Venstre.

Ingen penge til kommunerne

Som tidligere kommunalpolitiker har Malene Borst Hansen oplevet, at hendes kommune havde en række gode tilbud, der ikke blev brugt af lægerne. Og præcis derfor får kommunerne ikke del i de 30 mio. kr. – det er ikke dem, der mangler at gøre en indsats.

»Det her projekt går ud på, at dem der ikke er ansat i kommunerne, kommer til at kende kommunernes tilbud, for der er et stort hul i den viden,« siger sundhedsordføreren, der dog også anerkender, at 30 mio. kr. over tre år nok ikke ‘løser hele verden’.

Men forhåbentlig kan pengene sikre, at en udvikling kommer i gang.

»Vi håber at få skabt en bevidsthed om de kommunale tilbud og nogle arbejdsgange, der sikrer, at de andre aktører følge med i det, der sker i kommunerne og bruger tilbuddene. Der skal kommunerne også på banen i forhold til at informere de andre aktører, men det regner vi med, at de gør af sig selv,« siger Malene Borst Hansen.

Som djævlens advokat kan man så spørge, om ikke også regionerne helt af sig selv burde sikre, at deres patienter fik de bedste forebyggelsestilbud?

»Vi har haft drøftelser om, om det her var en opgave, regionerne af sig selv – og uden en ekstrabevilling – skulle løse. Vi nåede frem til, at det burde de måske nok, men vi vil gerne have det kickstartet nu, og missionen om at nedbringe ulighed vejer altså tungere end at skælde regionerne ud,« siger Malene Borst Hansen.

Skriv kommentar