125 mio. skal skaffe Hjørring-borgere i arbejde Fra 2014 til 2018 bruger Hjørring Kommune 125 millioner på at skaffe udsatte borgere i job. Kommunen forventer, at det storstilede projekt er i fuld drift fra fjerde kvartal i år.

Borgere, der i lange perioder er på offentlig forsørgelse, er en stor belastning for kommunernes økonomi. Og derfor kan det godt betale sig at afsætte endda meget store beløb til indsatser, der skal bringe borgere uden for arbejdsmarkedet tættere på et job. Det er filosofien bag en investering på 125 millioner, som Hjørring Kommune vedtog i 2014. De mange millioner bliver fra 2015 til 2018 brugt på projektet ‘Flere i job og uddannelse’, som blev vedtaget af et enigt byråd.

Baggrunden for projektet skal for det første findes i, at arbejdsstyrken i den nordjyske kommune – som i mange andre ‘udkantskommuner’ – falder; fra 2009 til 2014 blev den 7 % mindre. Derfor er der brug for alle de hænder, der kan skaffes, og der er ikke råd til at lade nogen hænge fast på offentlig forsørgelse, hvis det ikke er helt nødvendigt. For det andet har Hjørring Kommune tidligere forsøgt sig med lignende projekter, der har bekræftet, at store investeringer som denne tjener sig selv ind.

»Vi har tidligere gjort noget lignende i lidt mindre skala. Vi havde et treårigt samarbejde med Falck på sygedagpengeområdet, og der tjente investeringen som planlagt sig selv hjem efter tre år. Derfor tror vi på, at det godt kan betale sig at bruge penge på det her område. Vi har set, at hvis vi afsætter de nødvendige midler til at ansætte mere mandskab og til at udvikle de rette metoder og indsatser, kan vi spare mange penge. Falck-projektet sparer os faktisk 40 millioner årligt,« fortæller Torben Birkeholm, der er projektleder.

‘Hjørring-metoden’

‘Flere i job og uddannelse’ er målrettet ledige og sygemeldte, der har brug for en særlig indsats for at komme i job eller under uddannelse. Som en del af projektet har Hjørring Kommune udviklet en metode, de kalder ‘Hjørring-metoden’. Den består af en samlet model for det sagsforløb, en ledig eller sygemeldt i kommunen fremover skal igennem.

  • alle nye sygemeldte eller ledige gennemgår først en screening i form af et spørgeskema, der vurderer borgerens risiko for at ende i langvarig offentlig forsørgelse
  • en specialudviklet web-applikation triagerer derefter borgerens risiko, og den koordinerende sagsbehandler gennemgår resultaterne sammen med borgeren ved en samtale og laver derefter en samlet socialfaglig vurdering
  • alle borgere med moderat eller høj risiko for at ende på langvarig offentlig forsørgelse bliver henvist til udredning i et tværfagligt team (ikke at forveksle med det lovbestemte rehabiliteringsteam) bestående af en psykolog, en fysioterapeut og en sygeplejerske. De forskellige vurderinger bliver diskuteret på en tværfaglig konference under ledelse af den koordinerende sagsbehandler, og der bliver lavet forslag til en indsatsplan, som sagsbehandleren aftaler med borgeren. Forløbet kaldes et udviklingsforløb, og har til hensigt at håndtere de vigtigste begrænsninger for at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hele processen understøttes af den særlige web-applikation, Hjørring Kommune har fået udviklet til formålet.

»Vi arbejder tværfagligt og tværkommunalt, men med udgangspunkt i et fælles sprog – ICF klassifikationssystemet – og en fælles plan for borgeren,« fortæller Torben Birkeholm.

God forandringsledelse er afgørende

Fordi forskellige elementer af processen er forankret i forskellige forvaltninger og enheder, ligger en stor del af projektet i at sikre en grundig forankring de store krav til tværfaglighed og samarbejde på tværs af organisationen.

»Det er et meget stort forandringsprojekt, vi er gået i gang med. Vi skal arbejde anderledes, med en anderledes systematik og rigtig mange skal samarbejde på tværs. Vi arbejder med at implementere forandringerne via uddannelse og opkvalificering af medarbejderne, via ny it, der understøtter den nye arbejdsgang og via det fælles sprog, som vi har i ICF-systemet. Vi fokuserer også meget på relationel koordinering,« forklarer Torben Birkeholm, der blankt anerkender, at det er en stor udfordring at skabe de forandringer, der skal til, men alligevel tror på, at projektet vil blive en succes.

»Det er virkelig usædvanligt, at et helt enigt byråd står bag så store projekter, og den ledelsesmæssige opbakning, det medfører, er helt afgørende. Men det betyder også meget, at vi kan høre, at det giver mening for medarbejderne at gøre tingene på denne måde. Med det sagt er alle forandringsprocesser svære, så derfor vil der selvfølgelig være løbende supervision og træning, f.eks. af deltagerne i de tværfaglige teams og af vores sagsbehandlere, der nu også skal kunne fungere som professionelle mødeledere,« siger projektlederen.

Fra fjerde kvartal 2015 forventer Hjørring Kommune, at ‘Hjørring-metoden’ skal anvendes på alle nye borgere, der kommer i kontakt med kommunen på grund af sygdom eller ledighed. Projektet løber indtil 2018, og målsætningen er at sænke den gennemsnitlige tid, som borgerne er på offentlige ydelser – fra 121 uger til 68 uger. En ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet er tilknyttet projektet, og arbejder med at lave løbende målinger af succesen med de forskellige indsatser.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.