Gennemgang af medicin styrker medarbejdernes faglighed
Udviklings- og kvalitetssygeplejerske på Solgaven Nina Rolin mener, at medicingennemgangen af det udkørende team har hævet borgersikkereheden og medarbejdernes faglighed.

Gennemgang af medicin styrker medarbejdernes faglighed Botilbuddet Solgaven har gennemgået beboernes medicin i samarbejde med farmaceut og praktiserende læge. Det har ført til anbefalinger om reduktion i medicin for de ældre og en styrket faglighed blandt medarbejderne.

Der var ikke meget tvivl, da botilbuddet Solgaven for ældre svagtseende eller blinde borgere blev tilbudt at få besøg af et udkørende team bestående af en farmaceut og praktiserende læge, der kommer for at se, om der kan luges ud i de ældres medicin. Udviklings- og kvalitetssygeplejerske på Solgaven Nina Rolin tænkte, at det var en mulighed for at styrke borgersikkerheden og fagligheden blandt medarbejderne.

»Når det handler om borgersikkerhed og kvalitetssikring, er det altid noget vi har lyst til at deltage i. Samtidig kunne jeg her se en mulighed for læring til personalet,« siger Nina Rolin.

Heldigvis var botilbudets fast tilknyttede læge også frisk på ideen, så teamet fra Medicinfunktionen for Almen Praksis på klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital kom på besøg på botilbuddet.

Faglig drøftelser om medicin

Over flere måneder kom teamet til botilbuddet, hvor de mødtes med Nina Rolin, botilbuddets faste læge, og kontaktperson og teamleder tilknyttet de borgere, hvis medicin skulle gennemgås på det pågældende møde. Det var helt bevidst, at så mange personer deltog i mødet for at få så meget læring ud af projektet som muligt.

»Det kan virke lidt ubehageligt, at en anden fagperson kommer ind og kigger ens arbejde over skulderen. Vores ryg blandt personalet på botilbuddet er selvfølgelig en smule fri, fordi vi ikke kan ordinere medicin, men vi er meget ydmyge omkring, hvis nogen af vores borgere får medicin, som de ikke har brug for længere. Møderne var virkelig præget af læring og gode drøftelser om medicin,« siger Nina Rolin.

Til møderne gennemgår de den ældres medicin og tjekker op på anbefalinger til de enkelte præparater, og der er en faglig drøftelse om, hvad der sker med ældre ved optagelser og udskillelse af medicin.

Teamet kommer med forslag på, hvilke præparater der kan reduceres. Forslagene skal så sættes ind i konteksten af borgerens helbredstilstand og personalets observationer.

Efter møderne taler borgeren, botilbuddets læge og borgerens kontaktperson om de forslag, teamet er kommet med. Herfra bliver det besluttet, om der skal ændres i medicinen.

»Som læge og sundhedsperson ændrer vi jo ikke bare i medicinen, uden at borgeren er med. Og nogle gange kan beboerne godt tænke, at nu er jeg 92 og har fået dette middel i så mange år, så det vil jeg gerne fortsætte med for at undgå risikoen for de bivirkninger, der kan komme ved en reduktion. Så det er ikke alle ændringer, vi er kommet igennem med, men alle anbefalinger til ændringer er nået frem til borgeren, og så er der blevet ageret på, om der skulle ændres noget,« siger Nina Rolin.

Styrket faglighed

Udover en gennemgang og mulige reduceringer i de ældres, har botilbuddet også fået læring om at være ekstra opmærksomme på nogle lægemidler. Der var nemlig lægemidler, der gik igen blandt anbefalingerne om reduktion. Det var bl.a. smertestillende, pantoprazol, der anvendes til mavesår eller alendronat mod knogleskørhed. Her er personalet ekstra opmærksomme på, om det er noget, borgeren har brug for, og det gælder især efter udskrivelser fra hospital.

»Når en borger har været på sygehuse, skal vi i den grad passe på med ikke bare at lade de nye ordinerede lægemidler køre, men i stedet være kritiske på opstarten af dem, hvor længe de skal have midler og om det er den rette dosis,« siger hun og uddyber:

»Det løfter arbejdsglæden, fordi vores faglighed bliver styrket ved, at vi nu ved nogle ting om forskellige præparater, som vi kan italesætte og stoppe op og være kritiske over for.«

Det udkørende team kom med 133 ændringsforslag, der fordelte sig således.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.