Socialt udsatte borgere kan have brug for hjælp til f.eks. at genetablere kontakten til sundhedsvæsenet, og det kan social- og sundhedsassistent Randi Wilkens Eskildsen bl.a. hjælpe med i den sociale sygeplejeklinik i Aabenraa.Foto: Privat

Sygeplejeklinik hjælper socialt udsatte borgere ind i sundhedsvæsenet I Aabenraa har socialt udsatte borgere de seneste to år haft et ekstra socialt og sundhedsfagligt tilbud, hvor de allerede har et netværk. Tilbuddet er skabt i et bredt samarbejde på tværs af sektorer og skal hjælpe med at bygge bro til sundhedsvæsenet.

Socialt udsatte borgere, hjemløse og stofmisbrugere opsøger sjældent sundhedsvæsenet af sig selv. Den ulighed i sundhed har de sat sig for at gøre noget ved i Aabenraa Kommune, der i et tværsektorielt samarbejde åbner dørene i den sociale sygeplejeklinik hver anden torsdag.

Vi tilbyder at ledsage dem til egen læge, til sygehuset, til diabetesambulatoriet, eller hvad de nu har brug for

Randi Wilkens Eskildsen, social- og sundhedsassistent, Aabenraa Kommunes socialpsykiatri

Ideen opstod hos en kommunal socialsygeplejerske for knap 2,5 år siden, og klinikken runder snart to år som et fast tilbud. 

Undervejs er antallet af åbningsdage fordoblet i tilbuddet, der deler adresse med Den Blå Oase, der er et værested for mennesker, som er ensomme eller har udfordringer i forhold til blandt andet psykisk sygdom, misbrug af alkohol eller sundhed. Her er der også adgang til den sociale tandpleje.

Det har krævet et bredt, tværsektorielt samarbejde at få skabt et tilbud med fokus på at afdække sundhedsfaglige problemstillinger og hjælpe ved mindre skader.

»Denne målgruppe opsøger sjældent deres læge, så vi manglede et tilbud til dem. Det er jo lidt at udfordre lægernes monopol på at være den første kontakt i det danske sundhedsvæsen, men heldigvis var vores praktiserende læger med på ideen,« siger Michael Metzsch, der er sundhedschef i Aabenraa Kommune.

Selve klinikkens arbejde er afgrænset efter et kommissorium aftalt i det kommunalt-lægelige udvalg og omfatter sygeplejefaglige opgaver og vurderinger med henblik på lægelig behandling. Kommissoriet understreger, at tilbuddet ikke skal erstatte egen læge, men være en støttende funktion, der kan hjælpe gruppen af sårbare borgere med at navigere i sundhedsvæsenet.

I alt tre sundhedsprofessionelle, en socialsygeplejerske fra den kommunale sygepleje, en social- og sundhedsassistent fra socialpsykiatrien og en socialsygeplejerske fra Sygehus Sønderjylland, sørger på skift for at holde åbent for borgere uden tidsbestilling.

Mere hjælp til dem, der trænger mest

Som i mange andre kommuner oplevede de i Aabenraa, at de mest udsatte borgere var dem, der fik allermindst hjælp, typisk fordi de ikke opsøgte den. Det var dét billede, de gerne ville ændre.

»Vi har en forebyggelsesopgave i kommunen, og alene af den grund giver denne indsats god mening. Det giver os mulighed for at hjælpe hurtigere og tilbyde en håndholdt indgang til sundhedsvæsenet,« siger Michael Metzsch.

Tilbuddet bygger videre på arbejdet i værestedet Den Blå Oase, og den relation, som brugerne allerede har til medarbejderne. Den Blå Oase stiller lokaler til rådighed, hjælper med det opsøgende arbejde og er med til at skabe et netværk omkring de udsatte borgere.

»Medarbejderne dér kunne se, at der var sundhedsudfordringer, der aldrig rigtig blev løst, så det var oplagt at gøre noget for den gruppe. Det er en helt lavpraktisk måde at løfte indsatsen omkring socialt udsatte og modarbejde ulighed i sundhed på,« siger Michael Metzsch.

Som sundhedschef i kommunen har han også ansvaret for sygeplejen og socialpsykiatrien, ligesom han er formand for kommunalt-lægeligt udvalg. Det har gjort processen nemmere, mener han.

»Fordi vi har den samme ledelse på det somatiske og psykiatriske område, har det internt været nemmere at organisere. Men det har også været en stor fordel, at gruppen af borgere allerede havde et samlingssted, og vi dermed havde et naturligt sted at placere en sygeplejeklinik. Det har vist sig at være en god måde at investere vores sociale sygeplejerske og det udgående socialpsykiatriske team på,« siger Michael Metzsch.

Han peger også på de praktiserende læger som en uundværlig samarbejdspartner omkring den sårbare gruppe af borgere.

»Dialogen med de praktiserende læger har været altafgørende og vi har en stående aftale om, at vi hjælper med at følge borgerne hen til lægen og videre i sundhedsvæsenet,« siger Michael Metzsch.

Tager borgerne i hånden

Én af de tre ansatte, der sørger for at bygge bro mellem udsatte borgere og sundhedsvæsenet, er social- og sundhedsassistent Randi Wilkens Eskildsen, der til hverdag arbejder i kommunens socialpsykiatri. I den sociale sygeplejeklinik er det vigtigste arbejde at forsøge at reparere en brudt tillid.

»Den her gruppe af borgere har tit haft dårlige oplevelser og har ikke særlig stor tiltro til systemet, så vores største arbejde er at skabe en relation og hjælpe dem med at genskabe kontakt til egen læge,« siger Randi Wilkens Eskildsen.

Mange af borgerne har ikke set deres egen læge i flere år, og de har derfor heller ikke fået foretaget helt gængse helbredsundersøgelser, eller har måske ligefrem afbrudt en behandling.

»Vi tilbyder at ledsage dem til egen læge, til sygehuset, til diabetesambulatoriet, eller hvad de nu har brug for. De vil egentlig gerne, men de har brug for, at vi viser dem vejen og giver dem tryghed. Ofte er de meget lettede bagefter,« siger Randi Wilkens Eskildsen.

Det er især forhøjet blodtryk, diabetes og psykiske udfordringer, som borgerne mangler hjælp til at få håndteret.

»Når først vi har etableret kontakten, så opdager de ofte, at lægen faktisk gerne vil hjælpe dem, selvom de tidligere har haft en dårlig oplevelse. Og når de første gang kommer og fortæller, at de selv har været oppe og få målt deres blodsukker, så er de jo stolte.« 

Brug for bred støtte

For mange af borgerne kan noget så simpelt som at bestille en flextransport stå i vejen, og det sker da også, at det kan være svært at få dem til at overholde en aftale. Det brede samarbejde i Aabenraa betyder, at der er flere til at støtte op om forløb omkring en borger.

»Vi tre i klinikken har et samarbejde, men vi arbejder også sammen med medarbejderne på Den Blå Oase, der for eksempel er med til at minde borgerne om aftaler,« siger Randi Wilkens Eskildsen og fortsætter:

»De er også gode til at få øje på borgere, der godt kunne bruges vores hjælp og få dem til at komme forbi klinikken.«

Oprustningen med en socialsygeplejerske fra Sygehus Sønderjylland til den sociale sygeplejeklinik har betydet, at de kan nå endnu flere borgere i målgruppen.

»Hvis der bliver én indlagt, vi ikke allerede kender til, så kan hun (socialsygeplejersken, red.) fortælle om vores tilbud, og hvordan vi kan hjælpe. Det giver virkelig god mening at arbejde tværsektorielt på den måde, og vi har også et godt tværfagligt samarbejde,« siger Randi Wilkens Eskildsen

Arbejdet er bygget på at skabe gode relationer og opbygge tillid, men ud over et stærkt tværfagligt samarbejde spiller fleksibilitet og ledelsesmæssig opbakning en stor rolle i succesen.

»Min daglige leder støtter op om mine dage på klinikken, og jeg møder kun forståelse, hvis min kalender skal koordineres, fordi en borger siger ja til min hjælp. Men vi har også en overordnet ledelse, der har været villig til at gå ind i det her og har tillid til, at når vi har brug for at trække i nogle tråde, så er det, fordi det er vigtigt.«

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.