Marie Henriette Madsen
»Udfordringen kommer også af, at hver akutmodtagelse har mange kommuner, de skal samarbejde med. Men noget af det, man kan læse ud af rapporten, er, at det handler meget om at have nogle helt klare aftaler. Altså hvad gør man, når der opstår akut sygdom hos en borger, og hvad er kriterierne for, hvornår man sender borgere til akutmodtagelsen, og hvornår man ser dem an i kommunen,« siger Marie Henriette Madsen, senior projektleder hos Vive, som har været med til at lave undersøgelsen.

Samarbejde mellem kommuner og akutmodtagelser halter Klare aftaler er en mangelvare i samarbejdet mellem akutmodtagelserne og de kommunale plejetilbud, og det fører til unødvendige indlæggelser, viser ny undersøgelse fra Vive.

For meget information går tabt i overgangen mellem akutmodtagelserne og de kommunale plejetilbud. Det betyder for mange indlæggelser på forkert grundlag samt unødvendige genindlæggelser. Sådan lyder vurderingen fra en række ledere på landets akutmodtagelser og ledere fra det kommunale sundhedsvæsen i en undersøgelse, som Videnscenter for Velfærd (Vive) har gennemført. Patienterne risikerer at sidde fast […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement