Sæt en slutdato for cigaretter i Danmark Det er simpelthen forkert og snæversynet, når professor Charlotta Pisinger skriver: 'Vigtigst lige nu er ikke at lade sig sweet-talke af tobaksindustrien, der lover, at nye ‘skadesreducerende’ produkter som opvarmet tobak og e-cigaretter er løsningen på tobaksepidemien', skriver Philip Morris i et svar på kronik om tobaksforebyggelse.

Mange rygere elsker deres cigaretter. Men cigaretter er et meget gammeldags, ineffektivt produkt. Og desuden er det – som bekendt – meget sundhedsskadeligt.

Det er godt, at Folketinget siden 1. april har sat hårdt ind overfor cigaretter med krav om standardiserede pakker. På det punkt er vi enige med professor Charlotta Pisinger, som roste den nye danske regulering i sin kronik ‘Fra skammekrog til forbillede’. Vi er også enige i, at mere må gøres for at hindre unge i at begynde med alle former for tobak og nikotin – f.eks. ved hjælp af en bedre håndhævelse af aldersgrænser.

Men en strategi, som skal afskaffe cigaretter helt og holdent i Danmark, bør ikke nøjes med at forhindre nyrekruttering og støtte dem, som vil slutte. En fornuftig strategi må også hjælpe de mange rygere, som ønsker at fortsætte med tobak og nikotin. De skal også have en mulighed for at komme væk fra rygning.

Her skal vi passe på, at de tiltag, som skal stoppe nyrekruttering, ikke får store negative effekter. Uigennemtænkt regulering af nye tobaks- og nikotinprodukter vil gøre det sværere at få voksne rygere til at droppe det mest skadelige tobaksprodukt, nemlig cigaretten.

På dette punkt er Danmark desværre ikke et forbillede. Det er f.eks. skidt, at de nye regler gør det vanskeligere at fortælle om alternativerne til cigaretter. Og det er skidt, når mange tror, at alle tobaks- og nikotinprodukter er lige skadelige.

I dag kan rygerne få deres tobak og nikotin på en meget bedre og mere skånsom måde end gennem cigaretter. Det er uafhængige forskere og myndigheder enige om – bl.a. i England. I februar offentliggjorde Public Health England en rapport om e-cigaretter. Rapporten konkluderer, at en alt for overdreven skepsis over for e-cigaretter koster liv.

Hovedforfatteren på rapporten, professor Ann McNeill, King’s College London, udtalte: ‘Det bekymrende er, at rygere, især dem fra dårligt stillede grupper, fejlagtigt og i stigende grad mener, at vaping er lige så skadeligt som rygning. Det er ikke sandt, og det betyder, at færre rygere prøver at vape’.

Vi mangler det sidste og afgørende skridt i retning af en røgfri fremtid. Derfor burde tobaksvirksomhederne og myndighederne i fællesskab sætte en dato for, hvornår det skal være slut med cigaretter. Det ville være et gigantisk skridt for folkesundheden – og det er praktisk muligt.

I dag kan man få nikotinen ud af tobakken uden at tænde ild til den og brænde den. Man kan nøjes med at varme en nikotinvæske i en e-cigaret eller opvarme tobakken. Forbrændingen er det helt store sundhedsmæssige problem. For når man tænder ild på cigaretten, udvikles de fleste kræftfremkaldende kemikalier og tjære. Derfor skal vi have afskaffet rygning.

Omkring 15 procent af den voksne danske befolkning ryger. Det er et stort fald i løbet af 50 år. Men rygningen er stadig en væsentlig årsag til kræft og andre sygdomme. Det må få en ende.

I Danmark har man historisk set været ganske god til at tænke rationelt om forebyggelse. I begyndelsen af det tyvende århundrede, hævede Folketinget afgiften på brændevin, uden at hæve afgiften på øl tilsvarende. Det havde positive sundhedsmæssige konsekvenser. I dag har mange forbrugere ligefrem fået smag for alkoholfri øl. De blev hjulpet på vej af tænksomme politikerne i 2014. De banede vejen for, at øl med op til 0,5 procent alkohol kunne markedsføres som alkoholfri. Det var et fornuftigt skridt. Hellere at folk får lidt alkohol, men bliver tilskyndet i retning af færre procenter, end det de drikker i dag.

Den slags tænkning burde man også anvende indenfor tobak. Det er bedre, at folk får nikotin uden at brænde tobak, end at de bliver hængende på cigaretter. Dansk forebyggelse burde bygge på ideen om skadesreduktion.

I Philip Morris har vi solgt masser af cigaretter gennem tiden. Og vi sælger dem stadig. Men vi vil hellere sælge røgfri produkter og være en del af løsningen.

Det er simpelthen forkert og snæversynet, når Pisinger skriver, at: ‘Vigtigst lige nu er ikke at lade sig sweet-talke af tobaksindustrien, der lover, at nye ‘skadesreducerende’ produkter som opvarmet tobak og e-cigaretter er løsningen på tobaksepidemien’.

Hun burde være mindre fordomsfuld – ikke mindst af hensyn til rygerne. Det er muligt at udfase cigaretter totalt, hvis myndighederne indleder et konstruktivt samarbejde med progressive tobaksvirksomheder som Philip Morris. Lad os sammen sætte en slutdato for cigaretter.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.