Rige hjertesvigtpatienter behandles bedre og overlever langt oftere end fattige Læger og det øvrige sundhedspersonale skal være mere bevidste om deres måde at behandle ressourcesvage og stærke hjertesvigtpatienter på, mener forsker bag undersøgelse, som afdækker uligheder i behandlingen af hjertesvigtpatienter.

Når en ressourcesvag pensionist indlægges med hjertesvigt, er der næsten 20 pct. risiko for, at han vil dø inden for et år. Hvis hans mere ressourcestærke nabo derimod indlægges af samme årsag, er hans risiko for at dø inden for et år mindre end ni pct. Det fremgår af projektet ‘Afdækning af uligheder i behandling’, som Søren Geckler og Henning Hansen fra CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, står bag. Formålet med projektet var at kombinere kvalitetsdata om sygehusbehandling med registerdata...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.