Projekt skal få plejehjembeboeres ressourcer frem i lyset
Foto: Trine Bukh, billedet th. og Dorota Beres, billedet tv.

Projekt skal få plejehjembeboeres ressourcer frem i lyset Et nyt projekt med forskere, civilsamfundsaktør og deltagere i 'Leg på plejehjem' skal styrke relationerne på tværs af generationer. Samarbejdet skal også bidrage til, at vi som samfund får øjnene op for de ressourcer, som beboere på plejehjem har.

Selvom en stigende andel ældre er aktivt involverede i en lang række aktiviteter i deres lokalsamfund, er beboere på plejehjem stadig i risiko for at blive isolerede og set som modtagere af omsorg frem for ressourcefulde samfundsborgere. Derudover har plejehjemsbeboerne noget helt grundlæggende til fælles med forældre på barsel. Tid. Meget men ustruktureret tid, og en følelse af til tider – hvis ikke ofte – at være ensom, fordi man er blevet revet ud af de vante omgivelser og dagligdag og skal agere i et nyt miljø.

Fællesskab til gavn for alle generationer

Det handler om at udnytte de muligheder, der er for at samles om et fællesskab, som er til gavn for flere, ikke mindst dyrke og vedligeholde det helt naturlige bånd, der er imellem mennesker og komme hinanden mere ved, hvor det giver rigtig god mening.

Tilbage i 2016 begyndte ‘Leg på plejehjem’ i Valby af den lokale initiativtager Esra Alici Pedersen. Rationalet bag hviler på en antagelse om, at mødre og fædre på forældreorlov/barselsorlov – og deres babyer – kan have gavn af at interagere med ældre beboere på plejehjem. Beboere vil ligeledes opleve øget livskvalitet, vitalitet og meningsfuldhed via deres engagement med yngre generationer. Derfor begyndte Leg på plejehjemmet ugentlige legegrupper – der ellers traditionelt set finder sted i børnefamiliernes egne hjem – på lokale plejehjem, hvor ældre beboere aktivt deltager i aktiviteterne såsom sang, leg, samtaler og øvrig omsorg for børnene.

ENGAGE dokumenterer og styrker legestuer

Legestuerne fungerer nu som åbent hus på ti plejehjem i Aarhus Kommune, hvor forældre på barsel kan dukke op samme dag hver uge i et givent tidsrum, men hvor de omvendt ikke behøver at forpligte sig til det. Det er vigtigt for konceptet, at forældrene føler, at de kan komme, når det passer dem, og at de ikke føler sig presset i forhold til at binde sig til noget. Legestuen er der, uanset om de kommer eller ej, men er de der på et bestemt tidspunkt, har de mulighed for at deltage i babyrytmik sammen med de ældre.

De ti plejehjem i Aarhus Kommune, som p.t. deltager i Leg på plejehjem, er udvalgt til at skabe rammer for legestuer med rytmikundervisning, puslebord, babystol og legetøj.

Gennem et tæt samarbejde mellem initiativtageren, deltagerne i Leg på plejehjem og forskere i Center for Sund Aldring i projektet ENGAGE dokumenterer og styrker vi dette unikke græsrodsdrevne initiativ for at skabe grobund for en videre udbredelse til gavn for både yngre og ældre generationer. I projektet undersøger vi betydningen af Leg på plejehjem set ud fra både beboernes, børnefamiliernes og personalets perspektiv.

Leg på plejehjem er støttet af Sundheds- og ældreministeriet. Forskningen i Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.

Skriv kommentar