Plejehjemsbeboere og pårørende kan mødes udendørs i Aarhus De enkelte plejehjem i Aarhus Kommune skal tilbyde forskellige muligheder for fysiske møder mellem beboere og pårørende. Indtil videre skal det ske udendørs.

»Det har været og er en utrolig hård tid for pårørende og beboere på plejehjem.«

Sådan lyder det fra Jette Skive (DF) rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Derfor er kommunen ved at planlægge nye former for møder mellem plejehjemsbeboere og deres pårørende på de enkelte plejehjems udearealer.

»Det har i coronakrisen været muligt med både hække, vinke-, video- og altanmøder, men nærhed og tættere kontakt betyder meget for ældre mennesker, og derfor skal vi finde flere nye former,« siger Jette Skive i en pressemeddelelse.

Plejehjemmene vil tilbyde forskellige muligheder afhængigt af deres fysiske rammer, og alle møderne skal finde sted under sundhedsmæssige forsvarlige og fastlagte rammer. Ved udendørsmøder betyder det bl.a., at der er et maksimum for, hvor mange der må samles, at der bliver holdt en retmæssig afstand på to meter, og at pårørende bliver uden for plejehjemmet.

Jette Skive har også bedt om, at der bliver undersøgt, om der kan findes løsninger indendørs.

»Vi vil også se på, hvordan vi kan skabe besøgsrum i tilknytning til plejehjemmene, det kan i første omgang være mødelokaler, cafeen eller andre aktivitetsrum og lignende, der kan indrettes sundhedsmæssigt forsvarligt,« udtaler rådmanden.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.